Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає Держекспортконтроль України

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає Держекспортконтроль України

 

З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, дотримання вимог Законів України „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про інформацію”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 „Про затвердження Класифікатора звернень громадян” та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011  № 26 „Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” наказом Держекспортконтролю України від 30.03.2011 № 22 затверджено Інструкцію про порядок розгляду звернень громадян та запитів на інформацію у Державній службі експортного контролю України та Класифікатор звернень громадян у Державній службі експортного контролю України.

Зазначеною Інструкцією запроваджено облік і розгляд звернень громадян, механізм вирішення звернень громадян, систему опрацювання запитів на інформацію, умови особистого прийому громадян, відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян, процедури аналізу, узагальнення письмових та усних звернень громадян і забезпечення контролю за їх розглядом.

Структурними підрозділами, що є відповідальними за облік та організацію доступу до публічної інформації визначені:

відділ документообігу та контролю Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення:

тел. (044) 482-58-34; факс (044) 462-49-70; електронна пошта: general@dsecu.gov.ua;

відділ з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв’язків з громадськістю і ЗМІ Департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії:

тел. (044) 462-48-47; факс (044) 462-49-70; електронна пошта: general@dsecu.gov.ua.

 

 

 

Наказом Держекспортконтролю України від 11.03.2011 № 15 затверджено Перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію Держекспортконтролю України, що є власністю держави, і яким надається гриф обмеження доступу „Для службового користування”. Зазначений перелік оприлюднений на веб-сайті Держекспортконтролю в мережі Інтернет.

 

 

 

№ з/п

Відомості, які віднесені до конфіденційної (службової) інформації

1

Відомості, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави:

•           у документах з питань виконання завдань, визначених законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами, розпорядженнями, дорученнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради національної безпеки та оборони України;

•           у відповідях на запити міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та використовуються з метою захисту національних інтересів України, забезпечення реалізації державної політики у сфері експортного контролю

 

2

Відомості, що містяться в запитах, інформуваннях, супроводжувальних листах стосовно міжвідомчого погодження, міжгалузевої координації та регулювання з питань:

•           оцінки правомірності надання дозвільних документів на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання;

•           перевірки повноважень на право здійснення міжнародних передач товарів суб'єктами господарювання;

 

 

•           верифікації документів про гарантії суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, в результаті розголошення яких можливе настання негативних наслідків у забезпеченні реалізації державної політики у сфері експортного контролю, нанесення шкоди міжнародному авторитету України

3

Відомості, що використовуються з метою захисту національних інтересів України та містяться в документах стосовно надання дозвільних документів на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, на поставки яких до відповідної іноземної держави резолюціями Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством встановлено часткове ембарго

4

Відомості, що містяться в документах міжгалузевої координації та регулювання з питань перевезень товарів військового призначення, надання звітів (узагальнених звітів) про використання дозволів на перевезення, інформації про перевізника, способів та маршрутів транспортування (листування з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів)

5

Відомості щодо діяльності України у рамках міжнародного режиму „Австралійська група” з метою запобігання поширенню експорту хімічної продукції, що може бути використана в програмах створення хімічної та біологічної зброї, які мають гриф конфіденційності режиму (інформація секретаріату режиму, листування з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, установами, підприємствами, організаціями з питань нерозповсюдження та експортного контролю)

 

 

 

 

6

Відомості щодо діяльності України у рамках міжнародного режиму „Група ядерних постачальників” щодо забезпечення контролю за експортом/імпортом ядерних матеріалів, обладнання та технологій, які мають гриф конфіденційності режиму

7

Відомості з питань діяльності України у рамках міжнародного режиму „Комітет Цангера” щодо контролю за міжнародними передачами матеріалів та технологій, чутливих з точки зору розповсюдження ядерної зброї, які мають гриф конфіденційності режиму

8

Відомості щодо діяльності України у рамках міжнародного режиму „Вассенаарська  домовленість” з контролю за міжнародними передачами звичайних озброєнь і товарів та технологій подвійного використання, які мають гриф конфіденційності режиму

9

Відомості щодо діяльності України у рамках Режиму контролю за ракетними технологіями з контролю за міжнародними передачами товарів, що можуть бути використані для створення ракетних засобів доставки зброї масового знищення, які мають гриф конфіденційності режиму

10

Відомості з питань контролю за міжнародними передачами стрілецької зброї, легкого озброєння та звичайних видів озброєння, які мають гриф конфіденційності режиму (у зв'язку з членством в Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, інших держав та міжнародних організацій)

11

Відомості з питань співробітництва з НАТО, які отримані з грифом конфіденційності

12

Відомості про мобілізаційну підготовку та цивільну оборону Держекспортконтролю України, що використовуються з метою захисту національних інтересів України, здійснення управління в зазначеній сфері

13

Відомості з питань технічного захисту інформації на категорованих об'єктах та в інформаційних системах Держекспортконтролю, що використовуються з метою захисту національних інтересів України, здійснення управління в зазначеній сфері

14

Документи з питань діяльності режимно-секретного сектору (РСС): номенклатура цілком таємних і таємних справ на рік, номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню допуску до державної таємниці, акти перевірок режимно-секретного сектору, акти про знищення документів РСС, накази щодо діяльності РСС, облікові картки громадянина про надання допуску до державної таємниці

 

 

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль