Інформація щодо результатів громадського обговорення проекту Закону України „Про громадські організації”

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.07.2010 № 45366/2/1-10 Державна служба експортного контролю України здійснила громадське обговорення проекту Закону України „Про громадські організації”.

З цією метою зазначений проект було розміщено на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю в мережі Інтернет, а також проведено засідання Громадської ради при Держекспортконтролі.

Протягом строку, передбаченого для обговорення, було отримано понад тридцять відгуків від представників громадськості. Особливу подяку за надані пропозиції та увагу до звернень Держекспортконтролю хотіли б висловити ДП „Науково-виробничий комплекс газотурбобудування „Зоря” – „Машпроект”, ДКБ „Південне” ім. М.К. Янгеля та особисто Голові Громадської ради при Держекспортконтролі Воробйову В.Д.

Принципових зауважень та пропозицій до тексту проекту Закону не висловлено. В той же час, на думку представників громадськості, деякі положення проекту потребують додаткового опрацювання з метою їх однозначного сприйняття та відповідного тлумачення користувачами Закону. Повтори деяких положень статей проекту, в цілому компактному і доступному для прочитання широкому загалу, ускладнюють сприйняття та користування Законом.

За результатами розгляду отриманих пропозицій та зауважень та врахування думки Громадської ради при Держекспортконтролі пропонується:

Пункт 3 статті 12 „Символіка громадських організацій” проекту Закону викласти в такій редакції:

„3. Символіка громадських організацій не повинна відтворювати державні символи України, символіку іноземних держав, релігійні символи, бути тотожною чи схожою із уже зареєстрованою символікою та не повинна містити елементів, що протирічать загальнолюдським цінностям.”

Статтю 13 проекту Закону викласти в такій редакції:

„Стаття 13. Легалізація громадських організацій

  1. Легалізація (офіційне визнання) громадських організацій здійснюється шляхом їх державної реєстрації або повідомлення про заснування.
  2. Легалізація громадських організацій, філій та представництв неурядових іноземних громадських організацій здійснюється шляхом їх акредитації Міністерством юстиції України та його територіальними органами (далі — орган легалізації).
  3. Міністерство юстиції України здійснює:

1) реєстрацію символіки громадських організацій;

2) надання громадським організаціям статусу „всеукраїнська”.

На думку представників громадськості, додаткового опрацювання потребують положення, що регламентують ліквідацію громадських організацій. Проектом Закону передбачено: „У разі ліквідації зареєстрованої громадської організації її майно передається ліквідаційною комісією іншим громадським організаціям. Якщо такі громадські організації не визначено або якщо вони не прийняли майно в установленому законодавством порядку, таке майно переходить у власність держави. Члени громадської організації не мають права на одержання частини майна цієї громадської організації в разі її ліквідації”.

На переконання представників громадськості, якщо на придбання майна громадські організації не використовували бюджетні кошти, а лише приватні або громадські внески, то їх розподіл, після ліквідації, вважається більш доцільним залишити за громадською організацією згідно з положеннями статуту (установчого договору) організації або спілки.

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль