Формування громадської ради у 2021 році

ПРОТОКОЛ

установчих зборів Громадської ради при Держекспортконтролі

від 26 лютого 2021 року

 

Головуючий: Олексій КУЦАКОВ

Секретар: Вікторія КОНОНЕНКО

 

Присутні: Оксана БЕНЬ, Олександр НАКВАКІН, Віктор ПОЛЯНСЬКИЙ, Андрій МІНАКОВ, Олександр ПЕРЕВЕРЗЄВ, Олег БРЮШКОВСЬКИЙ, Владислав РЕВВА.

Представники Держекспортконтролю: Юрій ЛІВЧИН, Людмила ЧЕЧЕЮК

  1. СЛУХАЛИ:

інформацію від Голови ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при Держекспортконтролі.

1.2. РОЗГЛЯНУЛИ:

питання реєстрації кандидатів для участі в установчих зборах Громадської ради при Держекспортконтролі.

Перелік кандидатів до складу Громадської ради при Держекспортконтролі України на 2021-2022 рр., що зареєструвалися до
28 січня 2021 року для участі в установчих зборах.

  1. СЛУХАЛИ:

питання, стосовно діяльності Благодійної організації “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЄНАМІН, яка не пов’язана з діяльністю Держекспортконтролю.

2.1. ВИРІШИЛИ:

відмовити Благодійній організації “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЄНАМІН” в розгляді заяви для участі в установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при Держекспортконтролі у зв’язку з тим, що діяльність організації не пов’язана з діяльністю органу виконавчої влади, як передбачено п. 6 абз. 2 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.

  1. СЛУХАЛИ:

інформацію від Голови ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при Держекспортконтролі.

3.1. ВИРІШИЛИ:

взяти до уваги інформацію Голови Ініціативної групи:

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 в Держекспортконтролі України утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для обрання Громадської ради при Держекспортконтролі на 2021-2022 роки у складі:

голови Ініціативної групи – Куцакова Олексія Анатолійовича, представника Всеукраїнської громадської організації „Громадський контроль”;

членів Ініціативної групи:

Лівчина Юрія Васильовича, директора департаменту державної експертизи;

Чечеюк Людмилу Володимирівну, начальника управління співробітництва, аналітичної роботи та контролю адмінпослуг;

Наквакіна Олександра Сергійовича, представника Первинної організації Профспілки авіабудівників України в ДАКХ “Артем”.

Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу. Станом на 11 лютого 2021 року до ініціативної групи надійшло 8 заяв про участь в установчих зборах від 8 інститутів громадянського суспільства. 7 заяв відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (далі-Постанова) та зареєстровані; 1 заява була подана від організації, діяльність якої не пов’язана з діяльністю Держекспортконтролю.

На момент проведення установчих зборів для участі в них зареєструвалося 8 уповноважених представників інститутів громадянського суспільства. Таким чином, порядок підготовки до установчих зборів дотримано.

  1. СЛУХАЛИ:

питання щодо обрання робочих органів установчих зборів: головуючого та секретаря (шляхом прямого голосування).

4.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

4.1.1. Пропозицію Ініціативної групи щодо обрання Головуючим на установчих зборах Олексія КУЦАКОВА, представника Всеукраїнської громадської організації “Громадський контроль”

4.1.2. Пропозицію Ініціативної групи щодо обрання Секретарем на установчих зборах Вікторію КОНОНЕНКО, представника Держекспортконтролю.

4.2. ВИРІШИЛИ:

за результатами відкритого прямого голосування (одноголосно):

обрати Головуючим на установчих зборах Олексія КУЦАКОВА

обрати Секретаря установчих зборів Вікторію КОНОНЕНКО.

  1. СЛУХАЛИ:

питання щодо Порядку денного установчих зборів.

5.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

порядок денний установчих зборів для обрання Громадської ради при Держекспортконтролі.

5.2. ВИРІШИЛИ:

за результатами відкритого прямого голосування (одноголосно): затвердити Порядок денний установчих зборів для обрання Громадської ради при Держекспортконтролі.

  1. СЛУХАЛИ:

питання щодо встановлення граничної чисельності членів Громадської ради.

6.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

доповідь Головуючого на установчих зборах Олексія КУЦАКОВА про те, що гранична чисельність членів Громадської ради при Держекспортконтролі встановлена Положенням про Громадську раду при Державній службі експортного контролю України (п. 7) як такою, що не може перевищувати 15 осіб.

6.2. ВИРІШИЛИ:

за результатами відкритого прямого голосування (одноголосно): залишити граничну чисельність членів Громадської ради при Держекспортконтролі без змін.

  1. СЛУХАЛИ:

питання щодо проведення голосування по обранню Громадської ради при Держекспортконтролі (шляхом прямого голосування).

7.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

перелік кандидатів до складу Громадської ради при Держекспортконтролі, зареєстрованих для участі в установчих зборах.

7.2. ВИРІШИЛИ:

7.2.1 Провести відкрите голосуванню по обранню Громадської ради при Держекспортконтролі. Рейтингове голосування бюлетенями не проводити, тому що кількість кандидатів до складу Громадської ради при Держекспортконтролі присутніх на установчих зборах не перевищує її граничну чисельність.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За – 5.

Проти – 0.

Утримались – 0.

Голосування відбулося без порушення визначеної процедури.

7.2.2. Затвердити результати голосування, відповідно до яких утворено нову Громадську раду на 2021 – 2022 рр. при Держекспортконтролі у складі:

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові кандидата

 

Повна назва ІГС, що висунула кандидата

1

Бень Оксана Миколаївна

Первинна профспілкова організація ВПС “Захист справедливості” працівників ДП “Завод імені В.О. Малишева”

2

Переверзєв Олександр Анатолійович

Профспілка авіабудівників України Первинна організація ПАУ на ДП “Спецоборонмаш”

3

Полянський Віктор Вячеславович

Профспілка працівників суднобудування України Первинна профспілкова організація ДП НВКГ “Зоря” – “Машпроект”

4

Мінаков Андрій Миколайович

Первинна профспілкова організація профспілки авіабудівників України у Публічному Акціонерному Товаристві “Мотор Січ”

5

Наквакін Олександр Сергійович

Первинна організація Профспілки авіабудівників України в ДАКХ “Артем”

6

Брюшковський Олег Вікторович

Громадська спілка “Ліга оборонних підприємств України”

7

Ревва Владислав Володимирович

Профспілка робітників космічного та загального машинобудування Первинна профспілкова організація ДКБ “Південне”

7.2.3. Всі питання порядку денного установчих зборів за участю інститутів громадського суспільства для утворення Громадської ради при Держекспортконтролі вичерпано.

7.2.4. Вважати установчі збори закритими.

7.2.5. Новому складу Громадської ради приступити до першого засідання.

 

 

Головуючий                            __________________          Олексій КУЦАКОВ

Секретар                                  __________________     Вікторія КОНОНЕНКО

ПРОТОКОЛ установчих зборів Громадської ради при Держекспортконтролі від 26 лютого 2021 року

 
Робота з промисловістю
Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Навчальні матеріали
Банер
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
СВФЕК
Новини
Презентації
Експортний контроль