Інформаційна картка (Висновок на транзит)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

експортного контролю України

17.05.2016 року № 42

 

ІНФОРМАЦІЙНА

картка адміністративної послуги

 

Назва послуги

Оформлення та видача висновку на транзит товарів територією України (далі – висновок)

 

1

2

Суб’єкт надання

(назва ОВВ та інших суб’єктів надання)

Державна служба експортного контролю України (далі – Держекспортконтроль)

Категорія отримувача

(оберіть потрібні категорії)

 

Іноземні суб’єкти господарської або іншої діяльності;

українські суб’єкти господарювання, які зареєстровані в Держекспортконтролі як суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів і здійснюють транзит товарів в інтересах іноземних суб’єктів господарської або іншої діяльності

Платність послуги

(або вкажіть вартість)

50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Строк надання послуги

(указати кінцевий строк надання послуги з моменту подання заяви до отримання результату)

Строк розгляду заяви про надання висновку, якщо його надання не потребує додаткового міжвідомчого узгодження, встановлюється з дня надходження всіх необхідних документів до 10 днів.

До строку розгляду заяви не зараховується час, необхідний для отримання від суб’єкта додаткових відомостей або документів. Якщо додаткові відомості або документи не надійшли протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає.

У разі потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні (перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого використання товарів, проведення консультацій з відповідними органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю) – термін розгляду заяв з урахуванням міжвідомчого узгодження не повинен перевищувати 90 днів

Способи отримання результату

Висновок отримується уповноваженим представником суб’єкта безпосередньо в Держекспортконтролі.

Для отримання висновку необхідно:

1) надати документи, які підтверджують справляння плати за отримання адміністративної послуги:

оригінал платіжного доручення або його копію,  засвідчену підписом керівника суб’єкта (або його заступником, який має право подавати документи до Держекспортконтролю) та печаткою цього суб’єкта;

або оригінал квитанції про сплату;

2) надати довіреність суб’єкта, оформлену на ім’я його уповноваженого представника;

3) уповноважений представник суб’єкта повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує його особу

Перелік документів для отримання послуги

(вказати назви документів, долучити, у разі наявності, шаблони, зразки документів та інструкції щодо їх заповнення, з чітким посиланням до якого документу вони відносяться)

1) лист із стислим викладенням у ньому мети звернення;

2) письмова заява про отримання висновку Державної служби експортного контролю України щодо транзиту товарів територією України (заява оформлюється за типовою формою). До заяви, оформленої на аркушах, додається її електронна копія;

3) засвідчена копія експортної ліцензії держави-експортера або інший офіційний документ, що містить необхідні відомості для проведення експертизи в галузі державного експортного контролю та прийняття відповідного рішення;

4) інші документи (засвідчені копії сертифіката кінцевого споживача, міжнародного імпортного сертифіката, технічні дані та призначення товарів тощо) залежно від категорії товару та держави – одержувача товару на вимогу Держекспортконтролю;

Якщо транзит товарів військового призначення здійснюється українським суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів, такий суб’єкт повинен мати відповідні повноваження на право здійснення експорту послуг з посередницької (брокерської) діяльності

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

(вказати найменування акту та посилання на відповідну сторінку rada.gov.ua)

1) Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

2) постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення";

3) постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання";

4) постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 746 "Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання";

5) наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2004 за № 90/8689

Результат надання

(ліцензія, сертифікат, довідка або інший документ за встановленою формою)

Висновок на транзит товарів територією України

Підстави для відмови

(якщо існують, то вкажіть які)

1. Заява про надання висновку залишається без розгляду в разі, коли:

вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням встановлених вимог;

документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням встановлених вимог.

Про залишення заяви без розгляду Держекспортконтроль повідомляє заявника протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.

2. У наданні висновку відмовляється у разі:

виникнення потреби в забезпеченні національних інтересів чи додержанні міжнародних зобов’язань України;

припинення в установленому законодавством порядку діяльності юридичної особи – суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

визнання в установленому законодавством порядку банкрутом суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

необхідності проведення Держекспортконтролем додаткової експертизи документів, наданих для отримання висновку;

порушення суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів законодавства, у тому числі допущення порушень, передбачених статтею 24 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

скасування реєстрації суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні висновку Держекспортконтроль повідомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням

Порядок оскарження

Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника.

Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

 

Де отримати

(контакти: адреса, телефон, часи прийому)

Державна служба експортного контролю України,

вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080

телефон: (044) 482-58-34;

факс (044) 462-49-70;

e-mail:  general@dsecu.gov.ua;

web: http:// www.dsecu.gov.ua 

Прийом документів проводиться щоденно (крім середи) з 10.00 до 12.00

Видача документів проводиться щоденно (крім середи) з 12.00 до 13.00

Послуга надається ЦНАП

ні

 

 

Директор департаменту

аналітичної і правової роботи,

міжвідомчої та міжнародної взаємодії                                                 В.В. Полянський

 

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль