Стажування в Держекспортконтролі

Інформація

 про проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Держекспортконтролі

 

       Громадянам з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби та виявили бажання пройти стажування у Держекспортконтролі з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби пропонується звернутись за адресою Держекспортконтролю: Київ, вул. Кирилівська 19-21, або за телефонами: 044-462-49-56, 063-702-00-62; е-mаil: general@dsecu.gov.ua

Рекомендовані вимоги до кандидатів:

громадянство України;

вільне володіння українською мовою;

наявність освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче молодшого бакалавра;

вік до 35 років.

Рекомендована форма анкети кандидата на проходження стажування

наведена у додатку 1.

Рекомендована форма заяви на проходження стажування наведена у додатку 2.

    Завдання на період стажування; умови проходження стажування, зокрема тривалість стажування, графік стажування остаточно визначаються під час співбесіди.

    Протягом стажування стажисти ознайомлюються:

з Положенням Держекспортконтролю (постанова Кабінету Міністрів України від від 31березня 2015 року (Із змінами і доповненнями, внесеними  постановою Кабінету Міністрів України  від 16 травня 2018 року N 372));

    інформацією про керівництво Держекспортконтролю;

    організаційною структурою Держекспортконтролю (ознайомлення із структурою);

    списоком контактів працівників Держекспортконтролю (узагальнена таблиця з наявними номерами телефонів та електронними адресами);

списоком нормативних документів, які регламентують діяльність Держекспортконтролю, рекомендованих для ознайомлення (керівні документи в залежності від структурного підрозділу, крім документів з грифом ДСК;

     правилами етичної поведінки державних службовців, а також внутрішніми правилами дрес-коду, комунікацією та взаємодією в Держекспортконтролі (ознайомлення з правилами  етичної поведінки,  правилами внутрішнього службового розпорядку; правила користування технікою, матеріально-технічними засобами та програмним забезпеченням, що використовується для роботи в Держекспортконтролі; правилами документообігу (системи електронного та паперового діловодства);  інформацією про планування приміщень адміністративної будівлі Держекспортконтролю, в якому буде проходити стажування; правилами пожежної безпеки, тощо.

 

Завідувач сектору управління персоналом                         Олена  ПІВНЕНКО 

 

 

АНКЕТА

кандидата на проходження стажування

Біографічні відомості

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

(число, місяць, рік народження кандидата)

Відомості про освіту

Найменування закладу освіти

Рік

вступу

Рік

закінчення

Галузь знань/ спеціальність/ спеціалізація

Ступінь вищої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про стаж та досвід роботи (за наявності)

Період роботи (дата початку та завершення)

Найменування

підприємства,

установи,

організації

Найменування

посади

Короткий опис основних функцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про володіння іноземними мовами (за наявності)

Мова

Рівень володіння іноземною мовою

 

 

 

Додаткова інформація (може включати відомості про досвід стажування в інших органах, участь у громадських організаціях, науковій діяльності тощо)

Планування стажування

Бажані напрями проходження стажування:

1.___________________________________________

2.___________________________________________

3.___________________________________________

Мета проходження стажування в державному органі:

«___ »____________ 20__ року                                           __________________________   

(підпис кандидата)

 

Додаток 2

до Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Держекспотконтролі (пункту 3 розділу III)

 

 

 

 

 

 

                               Голові Держекспортконтролю

Від _____________________          

               (прізвище, ім'я, по батькові кандидата ) який (яка) проживає за адресою: ________________          

                                        (номер контактного телефону) адреса електронної пошти _____________________________                                                (заповнюється друкованими літерами)

 

 

 

ЗАЯВА

 на проходження стажування

 

 

 

Прошу дозволити мені пройти стажування у Держекспортконтролі ____________________

 

 

 

(та найменування структурного підрозділу)

державного органу)

з «___ »____________ 20__ року по «_____ »____________ 20__ року (включно).

Даю згоду на оброблення моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Додатки до заяви:      1)   резюме (анкета);

  • копія паспорта або копія ГО-картки з паперовим витягом з Єдиного державного демографічного реєстру;
  • копія студентського квитка (для студентів) або копія документа про освіту.

 

«___ »____________ 20__ року                                           __________________________   

(підпис кандидата)

 

Робота з промисловістю
Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Навчальні матеріали
Банер
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
СВФЕК
Новини
Презентації
Експортний контроль