Результати моніторингу міжнародної технічної допомоги за 2021 рік

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
“Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України
та протидії розповсюдженню зброї масового знищення проекту (програми)”

Піврічний/річний/заключний

(зазначити необхідне)

річний

Період звітування

2021 рік

1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку

Державний Департамент США, Бюро з міжнародної безпеки та нерозповсюдження, Офіс з питань співробітництва в сфері експортного контролю (ISN/ECC).

Адреса: 2201, вул. "С", Північно-західний район, м. Вашингтон, округ Колумбія, 20520, Сполучені Штати Америки.

Контактна особа: пані Камілла деВальдер, тел. (202) 663-15-65, факс: (202) 647-18-10

Бенефіціар

Державна служба експортного контролю України:

адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300

Реципієнт

Державна служба експортного контролю України:

адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300

Номер реєстраційної картки проекту

від 27.01.2021 № 2053-19 (строк реалізації: 11.06.2007 – 30.09.2021).

Крім того, у ІІ півріччі 2021 р. Держекспортконтролем підписано План спільних дій проекту технічної допомоги, згідно з яким строк реалізації зазначеного проекту продовжено до 30.09.2022.

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках

1. Відповідно до завдання проекту щодо підвищення професійного рівня службовців органів-реципієнтів шляхом проведення навчальних та освітніх заходів та консультацій проведено такі заходи:

віртуальний навчальний курс з питань протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження (ЗМУ) (22-26 лютого 2021 р.), до участі у якому залучено представника Держекспортконтролю. Захід організовано Програмою з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Державного Департаменту США спільно з Королівським коледжем Лондона (KCL) та Центром досліджень у сфері нерозповсюдження ЗМУ імені Джеймса Мартіна (CNS) Інституту Міддлбері з метою сприяння імплементації міжнародних стандартів з недопущення фінансуванню розповсюдження ЗМУ на національному та інституційному рівнях;

віртуальну сесію Академії з питань безпеки та управління торгівлею стратегічними товарами (SSTMA) (18 березня – 15 квітня 2021 р.), до участі у якій залучено представника Держекспортконтролю. Учасники сесії ознайомились з історією формування режиму нерозповсюдження, впливом глобалізації на торгівлю стратегічними товарами, важливістю гармонізації законодавства країн світу, механізмом функціонування мереж нелегальних поставок, зобов’язаннями згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенцією про заборону хімічної зброї, Конвенцією про біологічну зброю та резолюцією РБ ООН 1540 (2004). Також курсом було охоплено проблематику діяльності КНДР та Ірану, висвітлено питання контролю за звичайними озброєннями, Договору про торгівлю озброєннями, завдання міжнародних режимів експортного контролю, а також методи аналізу кінцевого використання та кінцевого користувача;

два онлайн семінари з питань ідентифікації товарів подвійного використання, організованих Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби та американською стороною для спеціалізованої підготовки посадових осіб Держмитслужби та її територіальних органів (14-17 червня 2021 р., 8-11 листопада 2021 р.), у ході якого представниками Держекспортконтролю висвітлено тему Єдиного списку товарів подвійного використання і особливостей його застосування, а також міжвідомчої взаємодії під час контролю за міжнародними передачами товарів, які підлягають експортному контролю;

віртуальний круглий стіл на тему “Всеохоплюючий контроль”, організований Держекспортконтролем для державних органів, що входять до системи державного експортного контролю (17 травня 2021 р.), до участі у якому залучено американських та європейських експертів, які поділилися своєю практикою застосування процедури всеохоплюючого (catch-all) контролю;

онлайн семінар з питань використання аналізу даних для виявлення загроз в міжнародних мережах постачання (27-29 жовтня 2021 р.) шляхом здійснення статистичного аналізу та дослідження тенденцій у міжнародній торгівлі;

віртуальний семінар з питань управління передачами чутливих технологій (16-17 листопада 2021 р.), до участі у якому залучено представника Держекспортконтролю. Навчальний захід організовано Офісом спільного зменшення загроз (CTR) Державного Департаменту США спільно з Компанією “CRDF Global”, Королівським коледжем Лондона (KCL) та Центром досліджень у сфері нерозповсюдження ЗМУ імені Джеймса Мартіна (CNS) Інституту Міддлбері. Учасники заходу ознайомились з потенційними загрозами, пов’язаними з викраденням інтелектуальної власності, чутливих технологій та інформації про їх військове застосування. Особливу увагу було зосереджено на зусиллях, які мають докладати українські наукові установи та вищі навчальні заклади для протистояння таким загрозам.

Крім того, в рамках Програми експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Державного Департаменту США:

забезпечено фінансування навчання IT-спеціалістів Держекспортконтролю за напрямом “захист інформації” та “системне адміністрування” для забезпечення технічної підтримки інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері державного експортного контролю;

здійснено переклад матеріалів щодо порядку і процедур здійснення державного експортного контролю, розміщених на веб-сайті Держекспортконтролю, англійською мовою для доведення зазначеної інформації до відома іноземних користувачів;

оформлено річну підписку на послуги відеоконференцзв’язку компанії Cisco Webex для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з підприємствами.

2. Відповідно до завдання проекту щодо надання допомоги, в розробці та удосконаленні нормативно-правової бази в сфері експортного контролю шляхом залучення міжнародних експертів та організації консультацій одержано пропозиції щодо удосконалення проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”.

3. Відповідно до завдання проекту щодо удосконалення систем аналізу ризиків та підтримки розвитку інформаційних систем і баз даних для працівників Держекспортконтролю американською стороною оформлено підписку на Звіт про ризики проекту “Вісконсин” (у звіті публікується інформація про фізичних та юридичних осіб, які можуть мати відношення до розповсюдження ЗМЗ, а також опис господарської діяльності компаній).

4. Відповідно до завдання проекту щодо впровадження системи електронного ліцензування міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю, американська сторона на запит Держекспортконтролю висловила готовність здійснити оновлення комп’ютерного та мережевого обладнання Держекспортконтролю для забезпечення належної роботи електронної системи у сфері державного експортного контролю.

Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:

Держекспортконтроль не володіє інформацією щодо загальної вартості наданої міжнародної допомоги в рамках Проекту.

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії

-

консультаційні послуги

-

обладнання

-

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд

-

адміністративні витрати виконавця

-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності

проекту (програми)

Заплановані результати

на кінець звітного періоду

Фактичні результати

на кінець звітного періоду

Планом спільних дій Програми з експортного контролю та безпеки кордонів та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної фіскальної служби України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України та Державної служби експортного контролю України щодо реалізації Проекту технічної допомоги „Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового знищення”, підписаним 29.09.2020, визначено, що критеріями результативності проекту, серед іншого, можуть вважатися:

 

 

 

кількість ліцензій (заяв) на здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають експортному контролю, опрацьованих органами-реципієнтами;

 

-

 

протягом 2021 р. опрацьовано  2363 заяв;

кількість розроблених та удосконалених нормативно-правових актів з питань державного експортного контролю;

 

-

 

протягом 2021 р. Держекспортконтролем розроблено 28 нормативних актів; прийнято – 12; погоджено 6 проектів, розроблених МЗС на виконання резолюцій РБ ООН;

 

термін, необхідний для міжвідомчого обміну інформацією з питань експортного контролю;

 

-

середній термін опрацювання заяв суб’єктів господарювання (з урахуванням міжвідомчого узгодження) протягом 2021 р. склав 50,2 дні;

 

кількість виявлених правопорушень в сфері експортного контролю;

 

-

протягом 2021 р. складено 85 постанов про накладення на суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів – юридичних осіб штрафів за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю;

 

кількість службовців органів-реципієнтів, які пройшли навчання з метою підвищення професійного рівня, покращення навичок та вмінь в сфері експортного контролю

-

 

протягом 2021 р. 9 представників Держекспортконтролю пройшли навчання в рамках проекту

4.      Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

Отримана допомога відповідає потребам Держекспортконтролю та завданням проекту.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Наразі відсутні проблемні аспекти, які потребують додаткового врегулювання.

 

 

 

           

 

 

Робота з промисловістю
Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Навчальні матеріали
Банер
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
СВФЕК
Новини
Презентації
Експортний контроль