Порядок розгляду звернень громадян, що передаються державною установою „Урядовий контактний центр” до Держекспортконтролю України

Затверджено

Наказом Держекспортконтролю України

від 24.06.2011 № 39

 

 

Порядок розгляду звернень громадян, що передаються державною установою „Урядовий контактний центр” до Держекспортконтролю України

 

 1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії ДержекспортконтролюУкраїни та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування (далі - заявники), що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію".
 2. Державна установа "Урядовий контактний центр" (далі - Центр) та ДержекспортконтрольУкраїни як орган виконавчої влади спрямовують свою взаємодію на забезпечення оперативного розгляду звернень, що надійшли на урядову телефонну "гарячу лінію" (далі - звернення), та вжиття заходів для вирішення порушених у них питань і задоволення законних прав та інтересів заявників.
 3. Центр приймає і реєструє звернення, розподіляє відповідно до компетенції органів виконавчої влади та здійснює моніторинг їх розгляду.

З цією метою у Центрі діє електронна база даних звернень (далі - база даних), яка забезпечує доступ до інформації органів виконавчої влади, що міститься у цій базі.

Держекспортконтроль України має індивідуальний код доступу до бази даних.

 1. Звернення реєструється і надсилається в установленому порядку ДержекспортконтролюУкраїни, якщо розгляд порушеного у ньому питання належить до його компетенції. ДержекспортконтрольУкраїни самостійно визначає доцільність його розгляду та вносить відповідну інформацію до бази даних.
 2. Інформацію про внесені до бази даних звернення Центр у той же день надсилає в електронному вигляді ДержекспортконтролюУкраїни (у разі наявності звернень).
 3. Відомості про визначених наказом ДержекспортконтролюУкраїни відповідальних посадових осіб, їх контактні телефони та електронні адреси подаються Центру.
 4. Про прийняття звернень до розгляду ДержекспортконтролемУкраїни до бази даних вноситься відповідна інформація.
 5. У разі коли питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції ДержекспортконтролюУкраїни, він не пізніше наступного дня переадресовує звернення іншому органу виконавчої влади, про що вносить до бази даних відповідну інформацію.
 6. ДержекспортконтрольУкраїни забезпечує об'єктивний і вчасний розгляд звернень, перевіряє викладені в них факти, приймає у разі потреби відповідні рішення.

Якщо звернення не містить достатніх даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, Держекспортконтроль України вживає заходів для отримання додаткової інформації.

 1. Про результати розгляду звернень ДержекспортконтрольУкраїни повідомляє заявників у встановленому порядку.

Звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються протягом п'яти днів, а ті, що потребують додаткового вивчення, - протягом 15 днів після їх надходження.

У разі коли Держекспортконтроль України прийняв рішення щодо продовження строку розгляду звернення, він інформує про це в установленому порядку заявника та вносить відповідну інформацію до бази даних. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 30 днів.

 1. Інформація про результати розгляду звернень вноситься до бази даних ДержекспортконтролемУкраїни разом з електронною копією листа, яким поінформовано заявника.
 2. Якщо заявник повідомив про незадоволення результатами розгляду порушеного ним питання, Центр реєструє повторне звернення та надсилає його ДержекспортконтролюУкраїни з грифом "повторно".
 3. ДержекспортконтрольУкраїни протягом п'яти робочих днів готує роз'яснення та передає їх Центру в електронному та друкованому вигляді. У випадку надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Центр у співпраці з органами виконавчої влади визначає механізм оперативного реагування на звернення.

 

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль