Інформація про механізми, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень Держекспортконтролю України

Інформація про механізми, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень Держекспортконтролю України

 

З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, дотримання вимог Законів України „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про інформацію”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 „Про затвердження Класифікатора звернень громадян” та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011  № 26 „Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” наказом Держекспортконтролю України від 30.03.2011 № 22 затверджено Інструкцію про порядок розгляду звернень громадян та запитів на інформацію у Державній службі експортного контролю України та Класифікатор звернень громадян у Державній службі експортного контролю України.

Зазначеною Інструкцією запроваджено облік і розгляд звернень громадян, механізм вирішення звернень громадян, систему опрацювання запитів на інформацію, умови особистого прийому громадян, відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян, процедури аналізу, узагальнення письмових та усних звернень громадян і забезпечення контролю за їх розглядом у встановлені законодавством строки.

В рамках програми інформування громадськості в Держекспортконтролі діє Інформаційний центр та Громадська приймальня. Контактна інформація:

Громадська приймальня при Держекспортконтролі

Звернення громадян приймаються з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 16.00 за телефонами:

Лівчин

Юрій Васильович

Директор департаменту державної експертизи

462-50-13

Чечеюк

Людмила Володимирівна

Директор департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії

462-48-47

 

Інформаційний центр при Держекспортконтролі

Телефони для звернень 462-48-47

З метою забезпечення вільного доступу ЗМІ до інформації, що стосується експортного контролю, Держекспортконтроль відповідним наказом ввів практику регулярного проведення Інтернет - конференцій в мережі Інтернет та „гарячих” телефонних ліній за участю керівного складу Держекспортконтролю. Графіки проведення цих заходів розташовані на веб-сайті Держекспортконтролю України (розділ „Взаємодія з громадськістю”, підрозділ „Зворотній зв’язок”

 

 

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної служби експортного контролю України, налагодження ефективної взаємодії Держекспортконтролю України з громадськістю, врахування громадської думки під час реалізації державної політики діє Громадська рада при Державній службі експортного контролю України як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган.

Основними завданнями Громадської ради є створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, пов'язаними з питаннями експортного контролю; здійснення громадського контролю за діяльністю Держекспортконтролю України та сприяння врахуванню Держекспортконтролем України громадської думки під час реалізації державної політики.

У зв’язку з цим громадяни України мають право направити пропозиції Голові Громадської ради або відвідати його у визначений час.

Громадська рада при Держекспортконтролі України

 

Прийом відвідувачів - друга середа місяця з 14.00 до 17.00,

кімната № 102 , за попереднім записом

 

Куцаков Олексій Анатолійович

Голова Громадської ради

 

тел. тел. (050) 469-00-64

 

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль