Post title imagePost title image

Основні помилки у заявах про реєстрацію та надання дозвільних документів

Основні помилки у заявах про реєстрацію та надання дозвільних документів
 
Майже третину опрацьованих Держекспортконтролем від початку року заяв було залишено без розгляду у зв’язку з виявленими недоліками у поданих документах.
 
У зв’язку з цим наші фахівці підготували перелік основних причин зняття заяв з розгляду, який допоможе заявникам у майбутньому уникнути найтиповіших помилок під час підготовки документів.
 
Ці та інші корисні матеріали також розміщено у розділі «Рекомендації з питань експортного контролю» на нашому сайті.
 
Типові недоліки у заявах про реєстрацію як суб’єктів міжнародних передач товарів
 
 • заявниками не подаються довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, або такі довідки не відповідають встановленій формі;
 • не надається анотований опис заявлених послуг;
 • довідка щодо попередньої ідентифікації не містить опису та усіх технічних характеристик товарів, не зазначено повного (без скорочень) найменування (опису) товарів, літерно-цифрових позначень товарів; інформації про конкретний базовий виріб, для якого першочергово розроблений і спеціально призначений заявлений товар;
 • не вказується повна сфера використання товару;
 • відсутній аналіз відповідності (невідповідності) найменування, опису та технічних характеристик заявлених товарів найменуванню (опису, технічним характеристикам) товарів, які визначені у відповідних позиціях контрольних списків;
 • наведені у довідці про ідентифікацію товарів містять ознаки товарів, наведених у кількох позиціях контрольного списку, що не було враховано заявником під час проведення попередньої ідентифікації товарів;
 • найменування (позначення) товарів у поданих документах містять розбіжності, зокрема у літерно-цифрових позначеннях (дефіси, крапки, коми, пробіли тощо) та (або) написанні найменувань товарів в однині чи множині;
 • відповідно до висновків попередньої ідентифікації, проведеної підприємством, заявлений товар не віднесений до товарів військового призначення або подвійного використання. Одночасно матеріали звернення не містять відомостей та документів, відповідно до яких щодо згаданого товару можуть застосовуватись процедури державного експортного контролю відповідно до положень статті 10 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";
 • відповідно до пункту 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 у разі коли суб’єкт є розробником (виробником) товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, або має намір провадити посередницьку (брокерську) діяльність, пов’язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, у довідці щодо попередньої ідентифікації товарів та у довідці щодо належності (неналежності) товарів (груп товарів) до матеріальних носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації можуть бути зазначені групи товарів. Поряд з цим, відповідно до заяви заявник має наміри зареєструватися за групою товарів, проте матеріали звернення не містять відомостей про вищезазначені умови;
 • відповідно до результатів попередньої ідентифікації, проведеної фахівцями заявника, заявлені товари віднесені до невірної позиції;
 • раніше за результатом експертизи, проведеної Держекспортконтролем на підставі звернення заявника, товари були віднесені до однієї позиції (категорії), проте, у поточному зверненні заявник відносить товари до іншої категорії, втім матеріали звернення не містять відомостей та документів, на підставі яких було змінено характеристики (ідентифікацію) товару;
 • заяви підписані особами, повноваження яких на підписання документів від імені заявника не підтверджено відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), або в інший спосіб (шляхом надання завірених копій довіреностей чи наказів);
 • в заяві не повідомляється про наявність (або відсутність) у заявника режимно-секретного органу.
Типові недоліки, виявлені у заявах на надання дозвільних документів в сфері експортного контролю (дозволів, висновків, МІС)
 
 • заяви підписані особами, повноваження яких на підписання документів від імені заявника не підтверджено відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), або в інший спосіб (шляхом надання завірених копій довіреностей чи наказів);
 • заявник не зареєстрований в Держекспортконтролі по товару, стосовно якого заявляється для отримання дозвільного документу;
 • заявником не враховується, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1378 "Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" у період воєнного стану на території України", дія Закону у період воєнного стану на території України не поширюється на міжнародні передачі (імпорт) товарів за переліком згідно з додатком до цієї Постанови в разі, якщо: оформлення українською стороною державних гарантій або зобов’язань щодо використання імпортованих товарів у заявлених цілях не є умовою поставки таких товарів в Україну; товари, визначені розділом 1 додатка, не містять у своєму складі виріб, віднесений до позицій MLa, ML1.b, ML1.c, ML2.a, ML4.a і, отже, відсутні необхідність в отриманні дозволу на імпорт;
 • наведена в заяві інформація про товар не містить літерно-цифрове позначення, децимальний номер, інші важливі відомості, що не дає змоги однозначно ідентифікувати товар та/або для проведення основної експертизи заявником не надається довідка щодо попередньої ідентифікації товару, або надається не за встановленою формою, у довідці не наводиться уся необхідна інформація для обґрунтованого віднесення товару до відповідної групи товарів;
 • товар ідентифікований заявником помилково;
 • за результатом проведених Держекспортконтролем експертиз на підставі звернень заявника, товари були віднесені до однієї позиції (категорії), проте, у поточному зверненні заявник відносить товари до іншої категорії, втім матеріали звернення не містять відомостей та документів, на підставі яких було змінено ідентифікацію товару;
 • за наявною у Держекспортконтролі інформацією заявник не є виробником кінцевого виробу, на який планується встановлення заявлених товарів, тобто заявник на товар не включений до відповідного наказу Мінстратегпрому, що не дозволяє застосувати до заявленої міжнародної передачі товарів положення абзацу четвертого пункту 4 Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 08.06.1998 № 838;
 • виявлена невідповідність в інформації про товар, вказаній у заяві іншим документам, долученим до неї;
 • виявлена невідповідність у місцезнаходженні кінцевого споживача, вказаному у заяві (документах до неї) та зазначеному у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію; виявлена невідповідність в інформації про суб’єктів, які беруть участь в здійснені міжнародної передачі (зокрема, про кінцевого споживача) в заяві та документах, що додаються до неї (контракті, сертифікаті кінцевого споживача);
 • в СКС не визначено конкретну мету здійснення міжнародної передачі товарів; кінцеве призначення та місце використання (встановлення) товарів, або іншу інформацію про товар;
 • оформлений СКС не відповідає пункту 15 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920;
 • заявником після відмови (зняття з розгляду) надається повністю аналогічна (не змінена) заява. При цьому додаткова експертиза проводиться, якщо виявлено обставини, які впливають або можуть вплинути на результат попередньої та основної експертизи. Однак за результатами опрацювання матеріалів звернення виявляється, що підприємством не надано інформації про обставини, які зазнали змін з моменту розгляду попереднього звернення, або за наявності яких проводиться додаткова чи повторна експертиза;
 • заявниками не враховуються положення Інструкції про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного 7 експортного контролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 29.11.2004 № 355 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 12.12.2004 за № 1576/10175): зокрема для внесення змін або доповнень до дозвільного документа до початку його використання оригінал цього документа повертається до Держекспортконтролю і після отримання (за необхідності) та опрацювання додаткових документів може бути оформлено новий дозвільний документ у встановленому порядку;
 • у разі часткового (не повного) використання дозвільного документа питання щодо внесення до нього змін, включно з продовженням терміну його дії, розглядається Держекспортконтролем після надання заявником копії цього документа разом з інформацією про стан його фактичного використання, завіреною підписом начальника або заступника начальника митного органу та оригіналом печатки цього органу. Зазначені документи разом із заявою не подаються;
 • від заявника не надходить протягом двох місяців інформація, яку додатково запитував Держекспортконтроль в рамках проведення експертизи (заявником не було враховано зауваження, висловлені Держекспортконтролем);
 • відповідно до статті 15 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" генеральний дозвіл чи висновок може надаватися суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів у разі, коли передбачається неодноразове проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), або неодноразове здійснення таких передач конкретним кінцевим споживачам за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються протягом дії дозволу чи висновку і є дійсними протягом установленого строку, але не більш як три роки. Натомість у матеріалах звернень відсутня достатня кількість відомостей, які обґрунтовують надання підприємству саме генерального дозволу на експорт товарів;
 • відповідно до пункту 13 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86, у разі, коли суб’єкт або іноземний суб’єкт, який здійснює імпорт товарів є посередником, до Держекспортконтролю подається оригінал документа, яким кінцевий споживач підтверджує право посередника на постачання йому товарів. Проте до матеріалів звернень заявників не додаються оригінали відповідних документів;
 • у випадку реекспорту заявником не надається документ, який підтверджує відсутність обмежень на реекспорт товару з боку експортера цього товару в Україну.
Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль