Інформація щодо закупівель

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Послуги з доступу до Інформаційно-правової платформи  LIGA 360” (код ДК 021-2015:72320000-4 – послуги, пов’язані з базами даних)

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-30-014484-a 

Обґрунтування доцільності закупівлі.

Для належного виконання покладених функцій на Держекспортконтроль, необхідно постійно здійснювати моніторинг змін у законодавстві. Використання інформаційно-правової платформи “LIGA 360” надасть можливість забезпечення структурних підрозділів систематизованою та достовірною правовою інформацією (сучасними інформацйно-правовими пошуковими системи) для пошуку інформації, які дозволяють швидко знайти та проаналізувати правову інформацію (моніторинг змін до законодавства, повна законодавча база) у будь-який проміжок часу.

Обгрунтування обсягів:

Обсяги визначені відповідно до наявної потреби структурних підрозділів Держекспортконтролю.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик.

Інформаційно-правова платформа “LIGA 360” – інформаційно-аналітичний комплекс, найповніше джерело систематизованої та достовірної правової інформації із зручними інструментами для пошуку інформації. За допомогою цієї програми можливо швидко знайти та проаналізувати правову інформацію на будь-який момент часу, оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення. Щоденне оновлення інформації у цьому ресурсі дає всім структурним підрозділам Держекспортконтролю доступу до актуальної інформації щодо змін у законодавстві, доступу до нормативних документів, листів та роз’яснень, аналітичних матеріалів та консультацій, до судової практики, до форм та бланків реєстраційних документів та звітності

Обґрунтування очікуваної вартості/бюджетного призначення

Очікувану вартість та розмір бюджетного призначення предмета закупівлі визначено в межах затверджених бюджетних призначень Держекспортконтролю на 2022 рік та складає 168 000,00 грн (сто шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015: 39710000-2 електричні побутові прилади (кондиціонери в комплекті з монтажем та демонтажем, 16 комплектів)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-07-21-002290-c 

 • Обґрунтування доцільності закупівлі.

Державна служба експортного контролю України є центральним органом влади, який реалізує політику у сфері державного експортного контролю, забезпечує захист національних інтересів під час здійснення державного експортного контролю та надає у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю.

Виконання вказаних функцій здійснюється із задіянням великої кількості експертів, яким мають бути створені відповідні умови роботи, у тому числі забезпечено сприятливі теплові режими (охолодження повітря влітку та підігрів повітря взимку) в межах відповідних санітарних норм. 

 • Обґрунтування обсягів закупівель.

Обсяги визначені відповідно до наявних потреб. 

 • Обґрунтування технічних та якісних характеристик.

Характеристики визначено відповідно до особливостей розташування кабінетів та  середньосезонних температур повітря навколишнього середовища. 

 • Обґрунтування очікуваної вартості/бюджетного призначення.

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено в межах затверджених бюджетних призначень та шляхом моніторингу цін з використанням глобальної комп'ютерної мережі Інтернет станом на червень 2021 року

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015: 30230000-0 комп'ютерне обладнання

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-09-002375-a 

 • Обґрунтування доцільності закупівлі.

Державна служба експортного контролю України є центральним органом влади, який реалізує політику у сфері державного експортного контролю, забезпечує захист національних інтересів під час здійснення державного експортного контролю та надає у передбачених законом випадках адміністративні послуги у сфері державного експортного контролю.

В процесі виконання вказаних функцій Держекспортконтроль здійснює заходи з проведення експертизи у сфері державного експортного  контролю, надає визначені законом адміністративні послуги, організовує листування з державними органами та суб'єктами господарювання, приймає участь у нормотворчій діяльності, забезпечує внутрішній документообіг, друкує та видає дозвільні документи.

Відповідно, Держекспортконтроль потребує підтримання наявного парку комп'ютерної техніки у працездатному стані, забезпечення розмножувальною технікою, що дасть можливість безперебійно та якісно надавати адміністративні послуги, а також організувати процес експертизи у сфері державного експортного контролю тощо. 

 • Обґрунтування обсягів закупівель.

Обсяги визначені відповідно до очікуваної потреби, з урахуванням фактичного використання розмножувальної техніки. 

 • Обґрунтування технічних та якісних характеристик.

Характеристики визначено відповідно до особливостей використання розмножувальної техніки, середньомісячного навантаження на неї,  запланованого терміну служби подібних пристроїв, вартості розхідних матеріалів до них, необхідності заміни морально та фізично застарілих багатофункціональних пристроїв та принтерів, що наразі встановлені та використовуються в Держекспортконтролі. 

 • Обґрунтування очікуваної вартості/бюджетного призначення.

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено в межах затверджених бюджетних призначень та шляхом моніторингу цін з використанням глобальної комп'ютерної мережі Інтернет (станом на липень 2021 року).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості щодо закупівлі послуг згідно ДК 021:2015 “48310000-4 - Пакети програмного забезпечення для створення документів (послуги з постачання та впровадження системи електронного документообігу Державної служби експортного контролю України)”

Для забезпечення Держекспортконтролю сучасною системою електронного документообігу для виконання покладених на службу завдань і функцій, з врахуванням Концепції розвитку електронного урядування в Україні затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р (далі - Постанова), оголошено тендерну процедуру на закупівлю послуг згідно з ДК 021:2015 “48310000-4 - Пакети програмного забезпечення для створення документів (послуги з постачання та впровадження системи електронного документообігу Державної служби експортного контролю України”).

Розвиток електронного документообігу Держекспортконтролю забезпечить підвищення оперативності та ефективності у вирішенні поставлених перед органом влади задач у розрізі роботи із документами за рахунок прискорення та оптимізації внутрішніх процесів діловодства, посилення виконавської дисципліни та відповідного поточного контролю за нею, зміцнення інформаційно-аналітичної підтримки .прийняття управлінських рішень, підвищення відкритості та прозорості діяльності цих органів.

На сьогоднішній день використовується застаріле програмне забезпечення, що виконує функції “електронного журналу реєстрації-”, та не спроможне забезпечити повноцінний електронний документообіг, зокрема, відсутня можливість підключення до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Очікувана вартість та бюджетні призначення визначено, виходячи з наданих від виробників різних систем електронного документообігу комерційних пропозицій та за рахунок аналізу інформації з prozzoro.gov.ua.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі Предмет закупівлі: Послуги з технічного адміністрування та ресурсної підтримки інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю України (ІКСЕК) ДК 021:2015 – 72250000-2 «Послуги, пов’язані із системами та підтримкою»
Ідентифікатор закупівлі UA-2022-10-28-011100-a

Обґрунтування доцільності закупівлі.
Держекспортконтролем на виконання Указу Президента України 372/2021 здійснюються заходи з  метою введення в експлуатацію електронної системи у сфері державного контролю за міжнародними передачами товарів. З 2021 року вказана система експлуатується в режимі тестування. При цьому Держекспортконтроль має забезпечити її цілодобову безперебійну роботу, оперативне реагування на можливі збої в її функціонуванні та своєчасне відновлення системи, забезпечення фізичної охорони та протипожежної безпеки обладнання, на якому розгорнута система.  Приміщення, де розміщений Держекспортконтроль, та наявна організаційно-штатна структура не дозволяє повноцінно забезпечити таку роботу. З цією метою Держекспортконтроль потребує сторонньої площадки для розміщення активного мережевого обладнання та персонал, що буде забезпечувати цілодобове та безперебійне функціонування.

Обгрунтування обсягів:
Обсяги визначені відповідно до наявного обладнання та його обслуговування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик.
Вимоги до надання послуг:

 • забезпечення резервним гарантованим безперебійним живленням, відповідними температурними режимами, контролем доступу, протипожежними засобами;
 • супроводження системи управління базами даних на серверному обладнанні, на якому розміщено ІКСЕК, для забезпечення безперебійної роботи його компонентів, відслідковування нестандартних ситуацій під час експлуатації ІКСЕК;
 • супроводження, моніторинг та своєчасне оновлення прикладного програмного забезпечення ІКСЕК;
 • моніторинг та оновлення стану довідників, каталогів, що використовуються у роботі ІКСЕК;
 • моніторинг та відновлення працездатності технологічних процесів, що реалізовані в ІКСЕК та пов’язані з процедурами застосування засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 • оперативне усунення технологічних аварійних ситуацій та збоїв в роботі ІКСЕК під час його експлуатації у відповідності до Порядку здійснення доопрацювань, усунення збоїв та помилок;

Обґрунтування очікуваної вартості/бюджетного призначення
Очікувану вартість та розмір бюджетного призначення предмета закупівлі визначено в межах затверджених бюджетних призначень Держекспортконтролю на 2022 рік та складає 455 000,00 грн (чотириста п’ятдесят п’ять тисяч 00 копійок).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Предмет закупівлі:

Поставка програмної продукції – програмних криптографічних засобів захисту інформації:

комплексу програмного клієнта захисту мережевих з'єднань "ІІТ захист з'єднань - 2" з невиключної безстроковою ліцензією (паперовий документ) для Державної служби експортного контролю України з правом 1000 (однієї тисячі) інсталяцій та з правом використання у своїй діяльності;

комплексу програмного шлюзу захисту "ІІТ захист з'єднань - 2" з невиключної безстроковою ліцензією (паперовий документ) для Державної служби експортного контролю України з правом однієї  інсталяції і правом підключення 1000 (однієї тисячі) клієнтів, а також з правом використання у своїй діяльності

(код ДК 021:2015: 72260000-5 "Послуги пов'язані з програмним забезпеченням")

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-

 • Обґрунтування доцільності закупівлі.

Державна служба експортного контролю України є центральним органом влади, який реалізує політику у сфері державного експортного контролю, забезпечує захист національних інтересів під час здійснення державного експортного контролю та надає у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю.

На виконання рішень Президента України та Уряду України щодо переведення надання адміністративних послуг в електронну форму, Держекспортконтроль здійснює заходи з розробки та впровадження в промислову експлуатацію інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю, одним з елементів якої є робочий кабінет суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів. З метою забезпеченння захисту інформації, що передається від робочого кабінету до серверу обробки даних, відповідно до рекомендацій розробника інформаційно-комунікаційної системи, виникла потреба в придбанні та інтеграції в систему програмного комплексу захисту з'єднань "ІІТ захист з'єднань - 2" у складі мережевого шлюзу та клієнтської частини.

 • Обґрунтування обсягів закупівель.

Обсяги визначені відповідно до наявних в Держекспортконтролі даних щодо активних суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів.

 • Обґрунтування технічних та якісних характеристик.

Комплекс має забезпечити конфіденційність та цілісність інформації, яка передається між клієнтськими та серверними частинами прикладних програмних систем та забезпечує захист ТСР-з'єднань з використанням механізмів та засобів криптографічного захисту інформації.

Комплекс має забезпечити захист інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, окрім інформації, що становить державну таємницю, та конфіденційної інформації, що є власністю держави.

 • Обґрунтування очікуваної вартості/бюджетного призначення.

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено в результаті переговорної процедури з розробником програмного комплексу "ІІТ захист з'єднань - 2".

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Послуги з розміщення на своєму технічному майданчику активного мережевого обладнання інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю (ІКСЕК) та організацію його доступу до мережі Інтернет через захищений вузол Інтернет-доступу (ЗВІД)”, (код ДК 021:2015 72250000-2 “Послуги пов’язані із системами та підтримкою”)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-04-18-007251-a

Обґрунтування доцільності закупівлі.

Держекспортконтролем на виконання Указу Президента України 372/2021 здійснюються заходи з  метою введення в експлуатацію електронної системи у сфері державного контролю за міжнародними передачами товарів. З 2021 року вказана система експлуатується в режимі тестування. При цьому Держекспортконтроль має забезпечити її цілодобову безперебійну роботу, оперативне реагування на можливі збої в її функціонуванні та своєчасне відновлення системи, забезпечення фізичної охорони та протипожежної безпеки обладнання, на якому розгорнута система.  Приміщення, де розміщений Держекспортконтроль, та наявна організаційно-штатна структура не дозволяє повноцінно забезпечити таку роботу. З цією метою Держекспортконтроль потребує сторонньої площадки для розміщення активного мережевого обладнання та персонал, що буде забезпечувати цілодобове та безперебійне функціонування.

 

Обгрунтування обсягів:

Обсяги визначені відповідно до наявного обладнання та його обслуговування.

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик.

Вимоги до надання послуг:

 -забезпечення резервним гарантованим безперебійним живленням, відповідними температурними режимами, контролем доступу, протипожежними засобами;

 • супроводження системи управління базами даних на серверному обладнанні, на якому розміщено ІКСЕК, для забезпечення безперебійної роботи його компонентів, відслідковування нестандартних ситуацій під час експлуатації ІКСЕК;
 • супроводження, моніторинг та своєчасне оновлення прикладного програмного забезпечення ІКСЕК;
 • моніторинг та оновлення стану довідників, каталогів, що використовуються у роботі ІКСЕК;
 • моніторинг та відновлення працездатності технологічних процесів, що реалізовані в ІКСЕК та пов’язані з процедурами застосування засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 • оперативне усунення технологічних аварійних ситуацій та збоїв в роботі ІКСЕК під час його експлуатації у відповідності до Порядку здійснення доопрацювань, усунення збоїв та помилок;
 • забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом ( для службового користування.

 

Обґрунтування очікуваної вартості/бюджетного призначення

Очікувану вартість предмету закупівлі визначено, виходячи з фактичної вартості аналогічних послуг у попередніх роках та в межах затверджених бюджетних призначень Держекспортконтролю на 2023 рік, яка складає 498 000,00 грн (чотириста дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Послуги з розміщення на своєму технічному майданчику активного мережевого обладнання інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю (ІКСЕК) та організацію його доступу до мережі Інтернет через захищений вузол Інтернет-доступу (ЗВІД) (ДК 021:2015 – 72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та підтримкою)
Ідентифікатор закупівлі UA-2024-05-27-011766-a

Обґрунтування доцільності закупівлі.
Держекспортконтроль з 2022 року, відповідно до атестату відповідності зареєстрованого в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України (далі – Держспецзв’язок) від 23.12.2021 року за
№ 23705 (додається), використовує інформаційно-комунікаційну систему сфері державного експортного контролю (наказ Держекспортконтролю від 11.02.2022 № 27 “Щодо впровадження в Держекспортконтролі інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері державного експортного контролю в
експлуатацію”). Відповідно до експертного висновку, що є невід’ємною
частиною атестату відповідності зареєстрованого в Адміністрації
Держспецзв’язку від 23.12.2021 року за № 23705, зазначено конкретне
розташування елементів ІКСЕК. А саме, у адміністративній будівлі державного
підприємства “Українські спеціальні системи” (м.Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83б)
розміщене серверне та мережеве обладнання публічного та системного
середовищ, а також засобів захисту інформації ДП “УСС” (ЗВІД та обладнання
НСКЗ).
З цією метою Держекспортконтроль потребує сторонньої площадки для
розміщення активного мережевого обладнання та персонал, що буде
забезпечувати цілодобове та безперебійне функціонування та обслуговування
обладнання.

Обгрунтування обсягів:
Обсяги визначені відповідно до наявного обладнання та його
обслуговування. В свою чергу, варто зазначити, що відповідно до Положення
про спеціальну інформаційно-комунікаційну систему органів виконавчої влади,
затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 18.09.2017 року
№110/ДСК (зареєстровано у міністерстві юстиції України 11.10.2017 року за
№1156/31124), безпосередні функції з надання послуг конфіденційного зв’язку
суб’єкта СІКС НСКЗ (державні органи, органи місцевого самоврядування,
державні підприємства, установи та організації) організації заходів із
забезпечення функціонування, розвитку, використання та захисту інформації в
СІКС НСКЗ, виконує державне підприємство «Українські спеціальні системи»,
яке визначено головним надавачем послуг (лист Адміністрації Держспецзв’язку від 09.02.2024 вих.№ 02/01/05-1439/СЕД).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик.
Вимоги до надання послуг:
- забезпечення резервним гарантованим безперебійним живленням ~ 220В,
відповідними температурними режимами та відносної вологості, контролем
доступу, протипожежними засобами;
- забезпечення охоронною сигналізацією;
- забезпечення о безперебійного живлення обладнання цілодобово;
- оперативне усунення технологічних аварійних ситуацій та збоїв в роботі ІКСЕК
під час його експлуатації у відповідності до Порядку здійснення доопрацювань,
усунення збоїв та помилок
- супроводження системи управління базами даних на серверному обладнанні, на
якому розміщено ІКСЕК, для забезпечення безперебійної роботи його
компонентів, відслідковування нестандартних ситуацій під час експлуатації
ІКСЕК;
- моніторинг та оновлення стану довідників, каталогів, що використовуються у
роботі ІКСЕК;
- моніторинг та відновлення працездатності технологічних процесів, що
реалізовані в ІКСЕК та пов’язані з процедурами застосування засобів
кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
- супроводження, моніторинг та своєчасне оновлення прикладного програмного
забезпечення ІКСЕК.

Обґрунтування очікуваної вартості/бюджетного призначення.
Очікувану вартість та предмета закупівлі визначено в межах
затверджених бюджетних призначень Держекспортконтролю на 2024 рік та
складає 997 459,20 грн (дев’ятсот дев’яносто сім тисяч чотириста п’ятдесят
дев’ять гривень 20 копійок).

 Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль