Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення

Основні функції

 

Структурний підрозділ

Основні завдання

Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення

1. Загальні положення

1.1. Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Державної служби експортного контролю України (далі Держекспортконтролю) і безпосередньо підпорядковується заступнику Голови Держекспортконтролю, а у разі його відсутності відповідно до розподілу обов’язків між Головою та його заступниками.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Держекспортконтроль, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність Управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Держекспортконтролю.

1.4. До складу Управління входять такі структурні підрозділи:

відділ документообігу та контролю;

відділ інформаційних технологій і технічного забезпечення.

2. Основні завдання та функції управління

2.1. Основними завданнями Управління є забезпечення діяльності Держекспортконтролю та реалізація покладених на Держекспортконтроль завдань в частині:

Впровадження елементів електронного урядування в діяльність Держекспортконтролю:

забезпечення підрозділів Держекспортконтролю необхідними для їх службової діяльності інформаційно-технічними ресурсами;

забезпечення функціонування автоматизованої системи експортного контролю (АСЕК), підготовка пропозицій щодо програм її розвитку та модернізації;

забезпечення використання у поточній роботі Держекспортконтролю інформаційно-довідкових систем;

забезпечення вибірок інформації з обмеженим доступом з баз даних та формування відповідної підсумкової інформації за вказівками керівництва Держекспортконтролю;

організація та проведення робіт з питань захисту інформації, кібербезпеки та кіберзахисту в Держекспортконтролі;

накопичення даних для їх використання у звітній та аналітичній роботі;

забезпечення функціонування та контроль умов експлуатації засобів обчислювальної техніки в Держекспортконтролі;

організація та впровадження робіт по забезпеченню електронного зв'язку між Держекспортконтролем та іншими органами виконавчої влади для оперативного обміну інформацією, а також з штаб-квартирами міжнародних режимів експортного контролю;

Організації обліку і контролю виконання рішень, доручень, постанов, інших керівних документів:

організація нетаємного діловодства Держекспортконтролю;

організація архіву Держекспортконтролю;

організація контролю за виконанням документів;

забезпечення своєчасної підготовки звітів з питань виконавської дисципліни;

Господарського забезпечення Держекспортконтролю:

організація роботи складського і архівного господарства;

здійснення постійного контролю за ефективним використанням майна Держекспортконтролю;

участь у складанні кошторису і контроль витрат на утримання Держекспортконтролю;

укладання договорів з організаціями, міністерствами та відомствами, що стосуються господарської діяльності Держекспортконтролю;

організація внутрішньої роботи в Держекспортконтролі: протипожежна безпека, технічна безпека, охорона праці тощо;

організація довідкової роботи у Держекспортконтролі щодо інформування заявників.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань: забезпечує використання у поточній роботі Держекспортконтролю інформаційно-довідкових систем, створених як у Держекспортконтролі, так і в інших установах;

організовує та проводить роботи по забезпеченню електронного зв'язку між Держекспортконтролем та іншими органами виконавчої влади для оперативного обміну інформацією;

розробляє пропозиції та створює умови для впровадження електронного документообігу у Держекспортконтролі;

організовує довідково-інформаційне забезпечення посадових осіб Держекспортконтролю;

організовує та проводить роботи по удосконаленню автоматизованої системи експортного контролю;

організовує навчання спеціалістів Держекспортконтролю з питань використання засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення;

бере участь у національних та міжнародних нарадах, консультаціях, конференціях та семінарах з питань інформатизації, електронного урядування;

організовує ведення нетаємного діловодства та архіву Держекспортконтролю;

організовує придбання та забезпечує підрозділи Держекспортконтролю технічними засобами та іншим господарсько-побутовим майном в рамках кошторису на утримання Держекспортконтролю;

організовує проведення своєчасного та якісного ремонту матеріально - технічних засобів та здійснює контроль за списанням непридатного до експлуатації майна;

організовує придбання та забезпечує підрозділи Держекспортконтролю письмово-паперовим і канцелярським приладдям. Розміщує замовлення у типографіях та забезпечує Держекспортконтроль обліковими книгами, бланками і формами для службової діяльності;

забезпечує опалення, освітлення, вентиляцію та прибирання службових і побутових приміщень Держекспортконтролю, їх утримання відповідно до правил і норм виробничої санітарії та протипожежної безпеки;

забезпечує складське зберігання майна та техніки, які належать Держекспортконтролю;

організовує технічне і господарське обслуговування нарад, конференцій та інших заходів, що проводяться у Держекспортконтролі;

розробляє і проводить заходи, спрямовані на забезпечення виконання працівниками Держекспортконтролю вимог та норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки;

здійснює постійний контроль за ефективним використанням майна Держекспортконтролю;

подає на розгляд проекти договорів з організаціями, міністерствами та відомствами, що стосуються господарської діяльності Держекспортконтролю;

сприяє залученню міжнародної технічної допомоги для розвитку Держекспортконтролю.

 

Начальник управління адміністративної

роботи, контролю та технічного забезпечення                               Геннадій ТИЩЕНКО