1.1 Основні завдання

В рамках адміністративної реформи з метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та відповідно до Указу Президента України від 8 квітня 2011 року № 448 на сьогодні діяльність Держекспортконтролю України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Основними завданнями Держекспортконтролю України згідно з Указом є:

реалізація державної політики у галузі державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, що не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства можуть бути застосовані процедури державного експортного контролю (далі – товари), а також внесення пропозицій щодо її формування;

захист національних інтересів та зміцнення міжнародного авторитету України під час здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів шляхом забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України, пов'язаних із нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеженням передач звичайних видів озброєння для недопущення їх застосування у терористичних та інших протиправних цілях;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва та взаємодії з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань нерозповсюдження та експортного контролю.