Інформаційна картка (Висновок на переговори)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

експортного контролю України

17.05.2016 року № 42

 

ІНФОРМАЦІЙНА

картка адміністративної послуги

 

Назва послуги

Оформлення та видача висновку на проведення переговорів (далі – висновок)

 

 

1

2

Суб’єкт надання

(назва ОВВ та інших суб’єктів надання)

Державна служба експортного контролю України (далі – Держекспортконтроль)

Категорія отримувача

(оберіть потрібні категорії)

Суб’єкти господарювання, які зареєстровані в Держекспортконтролі як суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів (далі – суб’єкт)

Платність послуги

(або вкажіть вартість)

1) за разовий висновок – 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за генеральний висновок – 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) за відкритий  висновок – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Строк надання послуги

(указати кінцевий строк надання послуги з моменту подання заяви до отримання результату)

Загальний строк розгляду заяви та прийняття рішення про надання висновку не повинен перевищувати 90 днів з дня надходження всіх необхідних документів від суб’єкта.

Якщо суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів зареєстрований в Держекспортконтролі за групами товарів, то зазначений вище строк продовжується на час, передбачений на проведення попередньої експертизи конкретних товарів

Способи отримання результату

Висновок отримується уповноваженим представником суб’єкта безпосередньо в Держекспортконтролі.

Для отримання висновку необхідно:

1) надати документи, які підтверджують справляння плати за отримання адміністративної послуги:

оригінал платіжного доручення або його копію,  засвідчену підписом керівника суб’єкта (або його заступником, який має право подавати документи до Держекспортконтролю) та печаткою цього суб’єкта;

або оригінал квитанції про сплату;

2) надати довіреність суб’єкта, оформлену на ім’я його уповноваженого представника;

3) уповноважений представник суб’єкта повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує його особу

Перелік документів для отримання послуги

(вказати назви документів, долучити, у разі наявності, шаблони, зразки документів та інструкції щодо їх заповнення, з чітким посиланням до якого документу вони відносяться)

1) лист із стислим викладенням у ньому мети звернення;

2) письмова заява про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (заява оформлюється за типовою формою). До заяви, оформленої на аркушах, додається її електронна копія;

3) засвідчена копія документа, яким підтверджується повноваження іноземного суб’єкта господарської або іншої діяльності на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення, що надані йому відповідно до законодавства держави, де він зареєстрований (додається у разі подання суб’єктом господарювання заяви про отримання висновку на право проведення переговорів щодо здійснення експорту товарів військового призначення)

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

(вказати найменування акту та посилання на відповідну сторінку rada.gov.ua)

1) Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (статті 18, 30);

2) постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500 "Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів";

3) наказ Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86 "Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форм звітів та встановлення строків звітності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.10.2009 за № 994/17010;

4) наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2004 за № 90/8689

Результат надання

(ліцензія, сертифікат, довідка або інший документ за встановленою формою)

Висновок на право проведення з іноземним суб’єктом переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовується процедура державного експортного контролю, до іноземних держав, щодо яких виходячи з міжнародних зобов’язань України встановлено ембарго на експорт товарів

Підстави для відмови

(якщо існують, то вкажіть які)

1. Заява про надання висновку залишається без розгляду в разі, коли:

вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням встановлених вимог;

документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням встановлених вимог.

Про залишення заяви без розгляду Держекспортконтроль повідомляє заявника протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.

2. У наданні висновку відмовляється у разі:

виникнення потреби в забезпеченні національних інтересів чи додержанні міжнародних зобов’язань України;

припинення в установленому законодавством порядку діяльності юридичної особи – суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

визнання в установленому законодавством порядку банкрутом суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

необхідності проведення Держекспортконтролем додаткової експертизи документів, наданих для отримання висновку;

порушення суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів законодавства, у тому числі допущення порушень, передбачених статтею 24 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

скасування реєстрації суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні висновку Держекспортконтроль повідомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням

Порядок оскарження

Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника.

Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

Де отримати

(контакти: адреса, телефон, часи прийому)

Державна служба експортного контролю України,

вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080

телефон: (044) 482-58-34;

факс (044) 462-49-70;

e-mail:  general@dsecu.gov.ua;

web: http:// www.dsecu.gov.ua 

Прийом документів проводиться щоденно (крім середи) з 10.00 до 12.00

Видача документів проводиться щоденно (крім середи) з 12.00 до 13.00

Послуга надається ЦНАП

ні

 

 

Директор департаменту

аналітичної і правової роботи,

міжвідомчої та міжнародної взаємодії                                                 В.В. Полянський