Інформаційна картка (посвідчення про реєстрацію)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

експортного контролю України

17.05.2016 року № 42

 

ІНФОРМАЦІЙНА

картка адміністративної послуги

 

Назва послуги

Оформлення та видача посвідчення про реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів (далі – посвідчення)

 

1

2

Суб’єкт надання

(назва ОВВ та інших суб’єктів надання)

Державна служба експортного контролю України (далі – Держекспортконтроль)

Категорія отримувача

(оберіть потрібні категорії)

Суб’єкти господарювання

Платність послуги

(або вкажіть вартість)

200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Строк надання послуги

(указати кінцевий строк надання послуги з моменту подання заяви до отримання результату)

Тривалість проведення попередньої експертизи в галузі державного експортного контролю (за результатами якої Держекспортконтроль реєструє суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів) не повинна перевищувати 30 днів з дати подання усіх необхідних документів до Держекспортконтролю, а в разі виникнення потреби у додатковому міжвідомчому узгодженні – після завершення такого узгодження, але рішення у такому разі про видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію не може перевищувати 60 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів.

До строку розгляду звернення не зараховується час, необхідний для одержання від суб’єкта додаткової інформації

Способи отримання результату

Посвідчення про реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів отримується уповноваженим представником суб’єкта господарювання безпосередньо в Держекспортконтролі.

Для отримання посвідчення необхідно:

1) надати документи, які підтверджують справляння плати за отримання адміністративної послуги:

оригінал платіжного доручення або його копію,  засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання (або його заступником, який має право подавати документи до Держекспортконтролю) та печаткою цього суб’єкта;

або оригінал квитанції про сплату;

2) надати довіреність суб’єкта господарювання, оформлену на ім’я його уповноваженого представника;

3) уповноважений представник суб’єкта господарювання повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує його особу

Перелік документів для отримання послуги

(вказати назви документів, долучити, у разі наявності, шаблони, зразки документів та інструкції щодо їх заповнення, з чітким посиланням до якого документу вони відносяться)

1) лист на ім’я Голови Держекспортконтролю із стислим викладенням мети звернення;

2) письмова заява на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб’єкта підприємницької діяльності України як суб’єкта здійснення міжнародних передач таких товарів (заява оформлюється за типовою формою). До заяви, оформленої на аркушах, додається її електронна копія;

3) засвідчені копії статуту, установчого договору;

4) довідка щодо попередньої ідентифікації товарів, в якій визначена відповідність найменувань та описів конкретних товарів (груп товарів), зазначених у заяві, найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю.

У разі коли суб’єкт має намір здійснювати експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення технологій чи послуг, до довідки щодо попередньої ідентифікації товарів дається анотований опис зазначених технологій чи послуг. Також рекомендується подати відповідні висновки недержавної експертизи щодо попередньої ідентифікації товарів, яка проводилася за ініціативи суб’єкта господарювання;

5) довідка щодо належності (неналежності) товарів (груп товарів), які надано для попередньої експертизи, до матеріальних носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації (ступеня секретності таких товарів), що засвідчується підписами керівника суб’єкта і керівника його режимно-секретного органу (за наявності такого органу на підприємстві), які скріплюються печаткою такого суб’єкта;

6) перелік держав, до яких або з яких передбачається здійснити експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю;

7) відомості (прізвище, ім’я, по батькові та посада) про посадових осіб, які організують та забезпечують додержання суб’єктом вимог законодавства з питань державного експортного контролю.

Держекспортконтроль має право на одержання від суб’єкта господарювання додаткової інформації, технічних довідок чи інших документів, які містять роз’яснення щодо поданих суб’єктом відомостей і є необхідними для прийняття обґрунтованого рішення

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

(вказати найменування акту та посилання на відповідну сторінку rada.gov.ua)

1) Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (статті 11, 12 та 30);

2) постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 "Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю";

3) постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 746 "Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю України, та розміру плати за їх надання";

4) наказ Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31 "Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів" (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 637/16653)

Результат надання

(ліцензія, сертифікат, довідка або інший документ за встановленою формою)

Посвідчення про реєстрацію разом з роз’ясненням про особливості здійснення міжнародних передач товарів

Підстави для відмови

(якщо існують, то вкажіть які)

У видачі посвідчення про реєстрацію відмовляється, посвідчення про реєстрацію скасовується або його дія зупиняється Держекспортконтролем у разі:

припинення в установленому законодавством порядку діяльності суб’єкта господарювання;

встановлення, що посвідчення або відповідні роз'яснення до нього надані на підставі недостовірних даних

Порядок оскарження

Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника.

Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

Де отримати

(контакти: адреса, телефон, часи прийому)

Державна служба експортного контролю України,

вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080

телефон: (044) 482-58-34;

факс (044) 462-49-70;

e-mail:  general@dsecu.gov.ua;

web: http:// www.dsecu.gov.ua 

Прийом документів проводиться щоденно (крім середи) з 10.00 до 12.00

Видача документів проводиться щоденно (крім середи) з 12.00 до 13.00

Послуга надається ЦНАП

ні

 

 

Директор департаменту

аналітичної і правової роботи,

міжвідомчої та міжнародної взаємодії                                                 В.В. Полянський