План роботи Громадської ради при Держекспортконтролі України на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова  Громадської ради

________________ Олексій КУЦАКОВ

“ _____”______________ 2020 р.

 

План

роботи Громадської ради при Держекспортконтролі України

на 2020 рік

 

 

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Примітки

-1-

-2-

-3-

-4-

I. Загальне

1.

Взаємодія з підрозділами Держекспортконтролю  України за напрямками діяльності.

Протягом року

 

2.

Робота згідно з Орієнтовним Планом проведення консультацій  з громадскістю Держекспортконтролю на 2020 р.

Протягом року

 

3.

Участь у проведенні громадських обговорень, на нарадах,  наукових  конференціях,  круглих столах, інших заходах Держекспортконтролю за напрямками роботи.

Протягом року

 

4.

Проведення консультацій з організаціями та установами з метою залучення експертів для забезпечення діяльності Громадської ради.

Протягом року

 

5.

Взаємодія з іншими Громадськими радами за напрямками діяльності Держекспортконтролю.

Протягом року

 

6.

Участь у проведенні експертно-аналітичної оцінки нормативних актів.

Протягом року

 

II. Напрямок з питань правозастосування,  питань запобігання корупції

1.

Робота згідно орієнтовного Плану проведення консультацій з громадськістю  на 2020 р.

Протягом року

 

2.

 

Участь у Постійно діючій комісії з оцінки корупційних ризиків

 

Протягом року

 

3.

Моніторинг діяльності Держекспортконтролю  з метою надання пропозицій щодо оптимізації окремих питань діяльності, протидії корупційним та іншим негативним явищам

Протягом року

 

4.

Проведення консультацій з організаціями та установами з метою залучення експертів для забезпечення діяльності та роботи.

Протягом року

 

5.

Участь у проведенні експертно-аналітичної оцінки нормативних актів.

Протягом року

 

III. Напрямок з питань прогнозно-аналітичної роботи

1.

Проведення аналізу нормативно-правової бази в галузі

державного експортного  контролю України за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання  і розробка рекомендацій щодо її вдосконаленню з урахуванням відповідних стандартів ЄС

Протягом року

 

2.

Сприяння в розробці нормативного забезпечення обігу електронних документів  у процесах  розгляду  заяв суб‘єктів господарювання  щодо  проведення  їх реєстрації як суб‘єктів міжнародних передач контрольованих товарів  

Протягом року

 

3.

Розробка рекомендацій по сприянню розвитку промисловості України. Аналіз заходів, спрямованих на захист національних інтересів держави та підтримку вітчизняних виробників

Протягом року

 

IV. Напрямок  з  питань  нормативно-правової роботи 

1.

Участь у підготовці  пропозицій до проекту Закону України   “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”

Протягом року

 

V. Напрямок з питань міжвідомчої  взаємодії, зв’язків з громадськістю і ЗМІ

1.

 

Участь у семінарах,  конференціях   щодо  питань приведення  національної  системи  експортного контролю  у відповідність  до  стандартів   ЄС

Протягом року

 

2.

Надання інформаційно-консультаційної допомоги підприємствам та суб’єктам  ЗЕД України

По мірі надходження документів, звернень

 

3.

Висвітлення діяльності Громадської ради при Держекспортконтролі  України

у  відповідних  ЗМІ

Протягом року

 

4.

Проведення консультацій з  підприємствами

України щодо дій по залученню до  роботи у сфері державного експортного контролю  найбільш талановитої молоді, формування висновків та рекомендацій. Аналіз проведеної співпраці.

ІІ-IV квартал

 

5.

Участь в зборах асоціації “Голів Громадських рад” України

Протягом року

 

 

 

Секретар Громадської ради       _________________                                                Оксана БЕНЬ