Інформаційне повідомлення щодо реєстрації суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів відповідно до Єдиного списку товарів подвійного використання

немає коментарів

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" суб'єкти господарювання України, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, попередньореєструються як суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державнуполітику у сфері державного експортного контролю.

За результатами попередньої експертизи у галузі державного експортного контролю Держекспортконтроль ідентифікує товари, визначаєумови здійснення їх міжнародних передач, реєструє суб'єктів та видає відповідні посвідчення про реєстрацію разом із роз'ясненнямипро умови здійснення міжнародних передач ідентифікованих товарів.

Інструкція про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнароднихпередач товарів, затверджена наказом Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31, зареєстрованим у Мін'юсті 15.07.2009 за № 637/16653.

Так, відповідно до пункту 2.5 цієї Інструкції у разі внесення у встановленому порядку змін до нормативно-правових актів у галузідержавного експортного контролю, які мають наслідком відповідні зміни у найменуванні та описі товарів, позиції (примітці) контрольного списку або умов здійснення міжнародних передач товарів, до роз'яснення, наданого суб'єкту, вносяться зміни, яківраховують відповідні зміни, внесені таким нормативно-правовим актом, або оформлюється нове роз'яснення.

З метою внесення відповідних змін у роз'яснення або оформлення нового роз'яснення суб'єкт здійснює попередню ідентифікаціютоварів з урахуванням змін, викладених у нормативно-правових актах, та звертається до Держекспортконтролю.

Проведення основної експертизи, за підсумками якої суб'єкт отримує відповідний дозвіл, висновок чи міжнародний імпортнийсертифікат, які містять змінені нормативними актами найменування та опис товарів, здійснюється після внесення відповідних змін до наданого суб'єкту роз'яснення або оформлення нового роз'яснення та його отримання суб'єктом.

Оформлення суб'єкту нового роз'яснення або внесення змін до раніше наданого роз'яснення з урахуванням зазначених вище змінздійснюється Держекспортконтролем у порядку проведення реєстрації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 1 доповнюється Порядок здійснення державного контролю за міжнароднимипередачами товарів подвійного використання (далі – Порядок) Єдиним списком товарів подвійного використання, а списки, наведені у додатках 1 – 5 до Порядку, виключаються.

Зазначена постанова набирає чинності 19.04.2018. До набрання нею чинності списки товарів подвійного використання, наведені у додатках 1 – 5 до Порядку, залишаються чинними.

Тому опрацювання заяв про реєстрацію суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів (щодо товарів подвійного використання), поданих до Держекспортконтролю до 19.04.2018, здійснюється у відповідності з додатками 1 – 5 до Порядку.

Реєстрація суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів відповідно до прийнятого Єдиного списку товарів подвійноговикористання, буде здійснюватись згідно із заявами, які будуть подані до Держекспортконтролю з 19.04.2018.

З метою забезпечення своєчасної подачі з 19.04.2018 до Держекспортконтролю заяв про реєстрацію суб'єктів здійснення міжнароднихпередач товарів відповідно до Єдиного списку товарів подвійного використання рекомендується завчасно здійснювати попереднюідентифікацію товарів та підготовку документів, необхідних для проведення Держекспортконтролем попередньої експертизи у галузідержавного експортного контролю.

Усі коментарі (0)

Немає Коментарів
Робота з промисловістю
Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Навчальні матеріали
Банер
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
СВФЕК
Новини
Презентації
Експортний контроль