Державна служба експортного контролю України
[повернутись]

Звіт

про базове відстеження результативності

наказу Держекспортконтролю від 26.01.2010 № 8 „Про затвердження Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

 

Найменування виконавця заходів з відстеження

Державна служба експортного контролю України

 

Цілі прийняття акта

Регуляторний акт виданий Держекспортконтролем з метою вирішення проблемних питань, що  виникли при практичному застосуванні Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, які були затверджені наказом Держекспортконтролю від 10.02.2004 № 38 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за № 11/8810 (втратили чинність на підставі наказу Держекспортконтролю від 26.01.2010 № 8, зареєстрованого у Мін’юсті 18.02.2010 за № 173/17468).

Положення регуляторного акта мають забезпечити своєчасне, повне та об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення їх відповідно до чинного законодавства, забезпечити виконання винесеного рішення, виявлення причин та умов, що сприяють учиненню порушень юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, а також запобігання порушенням.

 

Строк виконання заходів з відстеження

Оскільки регуляторний акт визначає порядок розгляду Держекспортконтролем справ про порушення суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, результативність цього акта може бути визначена під час застосування його положень протягом певного періоду.

Таким чином, базове відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось після набрання чинності актом.

 

Тип відстеження

Базове відстеження.

 

Методи одержання результатів відстеження

Результативність регуляторного акта відстежувалась Держекспортконтролем за допомогою порівняльного аналізу практичного застосування положень регуляторного акта та Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, які були затверджені наказом Держекспортконтролю від 10.02.2004 № 38.

Крім того, визначені в акті термінологія і процедури були проаналізовані на відповідність вимогам чинного законодавства.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось на основі порівняльного аналізу положень цього акта та положень Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, які були затверджені наказом Держекспортконтролю від 10.02.2004 № 38.

 

Основні відмінності у положеннях регуляторних актів:

Правила розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, які були затверджені наказом Держекспортконтролю від 26.01.2010 № 8

 

Правила розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, затверджені наказом Держекспортконтролю від 10.02.2004 № 38

(втратили чинність)

Розділи „Загальні положення провадження у справі” та „Порушення справи”.

Більш чітко визначений механізм взаємодії підрозділів Держекспортконтролю при виявленні ознак можливих порушень законодавства суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів, а також взаємодії Держекспортконтролю з іншими державними органами та суб’єктами при підготовці справ про виявлені порушення та їх розгляду.

Механізм визначений недостатньо чітко.

Передбачено, що у разі виявлення передумов вчинення порушень,  уповноваженою особою Держекспортконтролю складається припис щодо усунення таких передумов.

Припис не передбачався.

Форми протоколу про порушення юридичною особою вимог законодавства в галузі державного експортного контролю та постанов, що виносяться за результатами розгляду справ.

Форми приведені у відповідність з вимогами чинного законодавства.

 

Недоліки у формах, зокрема щодо зазначення реквізитів та посилань на норми чинного законодавства.

Затверджено форму постанови про закриття провадження у праві про порушення юридичною особою вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, а також визначені умови, за яких така постанова виноситься.

Форма не передбачалась.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

          Основним якісним показником результативності регуляторного акта є можливість завчасного запобігання         скоєнню суб’єктами порушень, а у разі виявлення порушень – повне та об’єктивне з’ясування обставин кожного порушення та вирішення справ про порушення відповідно до чинного законодавства.

          Кількісним показником результативності є зменшення кількості оформлених постанов про накладання на юридичних осіб штрафів за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю у зв’язку із зменшенням таких порушень у результаті завчасного їх попередження.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 З метою забезпечення можливості завчасного запобігання порушенням суб’єктами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю у регуляторному акті передбачено, що у разі виявлення передумов вчинення порушень, уповноваженою особою Держекспортконтролю складається припис щодо усунення таких передумов.

Припис, як документ, що є обов’язковою до виконання письмовою вимогою припинення (усунення) суб’єктом передумов вчинення порушень, дає можливість вчасно попередити порушення, у результаті чого до суб’єкта не будуть застосовані штрафні санкції.

У період з дня набрання чинності регуляторним актом (з 05.03.2010) до дня закінчення строку виконання заходів з базового відстеження результативності акта підстав для складання Держекспортконтролем зазначених приписів не було.

         За час дії регуляторного акта (з 05.03.2010), у встановленому ним порядку порушення та розгляду справ Держекспортконтролем було винесено чотири постанови про накладання на юридичних осіб штрафів за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, а також дві постанови про закриття провадження у справах на підставі абзацу другого пункту 2.4 Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю (затверджених регуляторним актом) – „Відсутність події порушення”.

         Аналізуючи положення регуляторного акта на відповідність вимогам чинного законодавства, а також практичне застосування його положень під час порушення справ, підготовки їх до розгляду, їх розгляду та винесення відповідних рішень за справами, можна зробити висновок, що його положення забезпечать  досягнення основної цілі державного регулювання – своєчасне, повне та об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення їх відповідно до чинного законодавства, а термінологія акта відповідає чинному законодавству.

Більш повні та об’єктивні результати відстеження результативності регуляторного акта будуть отримані Держекспортконтролем під час здійснення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

 

Т.в.о. Голови Держекспортконтролю          О.М. Гришуткін

 

26.05.2010

 

 

 

[повернутись]