Державна служба експортного контролю України
[повернутись]

 

 

Звіт

про базове відстеження результативності

 

наказу Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86 „Про затвердження форми висновку про можливість проведення переговорів, форм звітів про використання дозвільних документів, документів про гарантії та встановлення строків звітності”

 

Найменування виконавця заходів з відстеження

Державна служба експортного контролю України

 

Цілі прийняття акта:

Дія регуляторного акта направлена на досягнення таких цілей:

1) забезпечення процедур ефективного контролю за фактично здійсненими міжнародними передачами товарів, визначених у дозвільних документах;

2) розмежування строків звітування залежно від категорій товарів.

 

Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта здійснювались після дня набрання ним чинності, оскільки його результативність можливо відстежити лише під час аналізу отриманих від суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів (далі – суб’єкти) звітів (за новою уніфікованою формою) про фактично здійснені міжнародні передачі товарів, зазначених у відповідних дозвільних документах.

З метою отримання від суб’єктів зазначених звітів, у кількості, що дозволить відстежити результативність дії регуляторного акта, Держекспортконтролем взято відповідний період – перший квартал 2010 року.

 

Тип відстеження

Базове відстеження.

 

Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження дії регуляторного акта, дані одержані на підставі  звітів суб’єктів, що надійшли протягом визначеного звітного періоду, порівняні Держекспортконтролем з наявними даними за перший квартал 2009 року (під час дії наказу Держекспортконтролю від 21.12.2004 № 375 „Про затвердження форми висновку про можливість проведення переговорів, форм звітів про використання дозвільних документів та встановлення строків звітності”, який визнаний таким, що втратив чинність на підставі даного регуляторного акта).

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Дані, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта отримані під час аналізу звітів суб’єктів про фактично здійснені міжнародні передачі товарів.

Для визначення результативності регуляторного акта було проаналізовано:

1) зміст інформації, зазначеної суб’єктами у звітах. Чи дозволяє ця інформація відстежити усі етапи кожної окремої міжнародної передачі товарів, а також чи відповідає обсяг наданої інформації необхідному для підготовки Держекспортконтролем узагальнених звітів в рамках міжнародних зобов’язань;

2) можливість отримання від суб’єктів звітів про кожну окрему поставку товарів, міжнародні передачі яких підлягають звітності до міжнародних організацій, учасницею яких є Україна, здійснену за відповідний звітний період (у даному випадку – за друге півріччя 2009 року – звіти подаються до 20.01.2010).

Такий аналіз необхідний для визначення чи забезпечується своєчасна підготовка звітної інформації до міжнародних організацій, учасницею яких є Україна, про здійснені міжнародні передачі звітних категорій товарів протягом відповідного звітного періоду (перше півріччя поточного року та друге півріччя попереднього року). Відповідно, чи забезпечується повний контроль за використанням (невикористанням) дозвільних документів у ці періоди, тобто, була (не була) здійснена поставка товару, зазначеного у відповідному дозвільному документі, протягом того чи іншого визначеного звітного періоду.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

          Кількісним показником результативності є кількість звітів, отриманих за визначений для базового відстеження період, які містять інформацію про окремі поставки товарів, міжнародні передачі яких підлягають звітності до міжнародних організацій, учасницею яких є Україна, здійснені за друге півріччя 2009 року, незалежно від того, чи відповідні дозвільні документи використані повністю, або строки їх дії закінчились.

          Якісним показником результативності є обсяг інформації, що зазначається суб’єктами у звітах за новою уніфікованою формою. Цей показник результативності відображає обсяг інформації, що є достатнім для забезпечення державного контролю за всіма етапами кожної окремої міжнародної передачі товарів та  підготовки матеріалів для міжнародної звітності за окремими категоріями товарів.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За перший квартал 2009 року – 100% звітів, що надійшли від суб’єктів до Держекспортконтролю містили інформацію про повне або часткове використання дозвільного документа, але надходили протягом трьох місяців після закінчення строку дії такого документа, як це було передбачено наказом Держекспортконтролю від 12.12.2004 № 375.

За перший квартал 2010 року із загальної кількості звітів, що надійшли від суб’єктів (становить 100 %), 85 % отримані ще за старими строками, які були визначені попереднім регуляторним актом та лише 15 % звітів надійшли за новими строками та за новою уніфікованою формою.

Враховуючи зазначене, відстежити достовірну результативність регуляторного акту неможливо.

Повну результативність регуляторного акту можливо буде здійснити під час проведення повторного відстеження.

Одночасно повідомляємо, що на підставі отриманих від суб’єктів звітів про фактично здійснені міжнародні передачі товарів, Держекспортконтролем вчасно підготовлено та надано до Міністерства закордонних справ України проект узагальненого звіту про здійснені міжнародні передачі товарів у другому півріччі у 2009 році.

 

 

Т.в.о. Голови Держекспортконтролю             О.М. Гришуткін

 

___  ____________ 2010 р.

 

 

 

[повернутись]