Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Документи у галузі експортного контролю »  Загальна інформація версія для друку

Щодо виконання умов здійснення міжнародних передач товарів

1. Відповідно до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю,  затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920 (далі – Положення), експортер зобов'язаний подати Держекспортконтролю документ про підтвердження доставки товарів.

Стосовно товарів військового призначення такий документ подається згідно із п. 35 вказаного Положення (незалежно від того чи передбачено це особливими умовами наданого дозвільного документа щодо здійснення міжнародної передачі).

Оригінали документів про підтвердження доставки мають подаватися Держекспортконтролю у 45-денний термін після здійснення експорту товарів із засвідченим перекладом українською мовою.

2. У разі, якщо згідно із особливими умовами виданого документа до супроводження товарів та здійснення контролю (у т.ч. вибіркового) за їх доставкою до кінцевого споживача мають залучатися представники СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держекспортконтролю, Держмитслужби або інших центральних органів виконавчої влади, експортер має завчасно направити письмове прохання відповідному державному органу при плануванні кожного здійснення міжнародної передачі.

3. Згідно з п. 34 Положення гарантії іноземного суб'єкта господарської діяльності - кінцевого споживача щодо надання експортеру документа про підтвердження доставки та/або про можливість здійснення експортером перевірок використання у заявлених цілях імпортованих цим споживачем товарів, та/або про можливість здійснення контролю за доставкою товарів до кінцевого споживача шляхом їх супроводження експортером під час транспортування, за рекомендацією Держекспортконтролю, повинні бути визначені у зовнішньоекономічному договорі (контракті) або в іншому документі, в якому є посилання на такий договір (контракт).

4. Наказом Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86 «Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форм звітів та встановлення строків звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.209 за № 994/17010, встановлено форму та строки подання звіту про фактично здійснену (нездійснену, частково здійснену) міжнародну передачу товарів, визначених у дозволах, та звіту про використання (невикористання, часткове використання) товарів у заявлених цілях.

Держекспортконтроль звертає увагу на необхідність чіткого дотримання зазначених форм та термінів подання звітності.

 У разі нездійснення міжнародних передач товарів та невикористання суб’єктом отриманих дозволів (разових, генеральних, відкритих), наполегливо рекомендуємо суб’єкту подавати Держекспортконтролю такі звіти з нульовими показниками.

5. У разі імпорту товарів із наданням міжнародного імпортного сертифіката відповідно до зазначеного наказу  від 05.10.2009 № 86 після здійснення імпорту повного обсягу товару (або у разі відсутності у подальшому намірів здійснювати такий імпорт) звіти подаються до остаточного використання товару не пізніше трьох місяців за кожний рік з дати оформлення сертифіката.

У разі, коли сертифікат не було передано компетентним державним органам держави експортера протягом шести місяців з дати його оформлення або не було використано цими органами і повернуто українському імпортеру, останній має повернути такий документ до Держекспортконтролю не пізніше одного року з дати оформлення сертифіката.


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 15.10.2020 № 10)
Про запровадження тестової версії нового веб-сайту Держекспортконтролю
Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).