Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку
Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500

Звіт

про повторне відстеження результативності

постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500

"Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів"

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500 "Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів".

Постанова набрала чинності – 15.06.2012 (Офіційний вісник України від 15.06.2012 № 43, ст. 1664).

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Державна служба експортного контролю України.

 

3. Цілі прийняття акта

Дія регуляторного акта направлена на досягнення таких основних цілей державного регулювання:

1) здійснення державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів (далі – переговори) відповідно до норми статті 18 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання":

"Суб'єкт господарювання може проводити з іноземним суб'єктом господарської або іншої діяльності переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено, виходячи з міжнародних зобов'язань України, часткове ембарго, тільки за умови отримання ним позитивного висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, про можливість їх проведення.

Порядок державного експортного контролю за проведенням переговорів, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

2) часткова дерегуляція підприємницької діяльності за рахунок зменшення обсягу державного контролю за проведенням  переговорів:

суб’єкти господарювання повинні звертатися до Держекспортконтролю за дозвільними документами на право проведення переговорів щодо здійснення експорту товарів не до всіх країн світу (відповідно до старої норми постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 125 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання",  яка втратила чинність), а тільки у випадках, коли на поставки таких товарів до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, виходячи з міжнародних зобов’язань України.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

Травень – червень 2015 року.

 

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження результативності

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом збору та аналізу статистичних даних.

За результатами аналізу статистичних даних, шляхом порівняння даних за певний період до набрання чинності регуляторним актом з даними за аналогічний період після набрання чинності цим актом було визначено, чи досягнуто основного очікуваного результату прийняття регуляторного акта –  часткової дерегуляція підприємницької діяльності за рахунок зменшення обсягу державного контролю за проведенням  переговорів.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта відстежувалась на основі статистичних даних щодо кількості суб’єктів господарювання, які до і після прийняття регуляторного акта звернулись до Держекспортконтролю із заявами для отримання дозвільних документів на право проведення переговорів, та витрат суб’єктів, пов’язаних з отриманням таких документів.

Дані, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта, отримані від структурних підрозділів Держекспортконтролю.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

1) Кількісні показники результативності регуляторного акта:

 

№ з/п

Найменування показника

До набрання чинності регуляторним актом

Після набрання чинності регуляторним актом

Перше півріччя

2012 р.

Перше півріччя 2014 р.

Перше півріччя 2015 р.

 

1.

Загальна сума витрат суб’єктів господарювання на отримання дозвільних документів на проведення переговорів:

1) разовий висновок на право проведення переговорів – 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) генеральний – 30;

3) відкритий – 100.

100130 грн.

8160 грн.

14280 грн.

2.

Кількість суб’єктів господарювання, які звернулись до Держекспортконтролю із заявами для отримання дозвільних документів на право проведення переговорів

189

12

21

 

2) Якісний показник результативності регуляторного акта: часткова дерегуляція підприємницької діяльності в частині державного контролю за проведенням  переговорів.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Порівнюючи дані за перше півріччя 2012 року (до набрання чинності регуляторним актом, коли суб’єкти господарювання звертались для отримання дозвільних документів на право проведення переговорів щодо експорту товарів до будь-якої іноземної держави) з аналогічними періодами 2014 та 2015 років, бачимо, що кількість звернень суб’єктів господарювання до Держекспортконтролю для отримання дозвільних документів на право проведення переговорів значно зменшилась у середньому на 174 звернення за півроку. Відповідно, і загальна сума витрат суб’єктів на отримання дозвільних документів зменшилась суттєво.

Підсумовуючи викладене вище, робимо висновок, що введеним 15.06.2012 в дію нового Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500, досягнуто очікуваний результат державного регулювання в частині дерегуляції підприємницької діяльності суб’єктів господарювання під час проведення ними переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів,  а саме:

зменшені загальні витрати коштів суб’єктами на отримання дозвільних документів на 77,5 %;

зменшено час, що витрачається суб'єктами на отримання дозвільних документів Держекспортконтролю під час підготовки до проведення переговорів та укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Кількість звернень суб’єктів (за порівняльний період) зменшилась на 92%. Це можна пояснити тим, що починаючи з 15.06.2012 суб'єкти господарювання повинні отримувати дозвільні документи на право проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів лише до 13 іноземних держав, щодо яких, виходячи з міжнародних зобов'язань України, встановлено ембарго на експорт товарів.

 

На підставі проведеного відстеження результативності регуляторного акта та враховуючи результати обговорення положень регуляторного акта з суб’єктами господарювання, на яких поширюється дія акта, очікуваний результат державного регулювання досягнуто.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки