Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку
Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Державної служби експортного контролю України від 4 квітня 2008 року № 35

Звіт

про періодичне відстеження результативності

наказу Державної служби експортного контролю України

від 4 квітня 2008 року № 35

„Про затвердження Змін до Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, затвердженої наказом Державної служби експортного контролю України від 15.03.2006 № 82 (із змінами)”

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Державної служби експортного контролю України від 4 квітня 2008 року № 35 „Про затвердження Змін до Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, затвердженої наказом Державної служби експортного контролю України від 15.03.2006 № 82 (із змінами)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2008 року за № 348/15039.

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Державна служба експортного контролю України.

 

3. Цілі прийняття акта

Дія регуляторного акта направлена на досягнення таких цілей:

1) Підвищення якості недержавної експертизи.

Призначення уповноваженими юридичними особами для здійснення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю експертів, кваліфікаційні та професійні рівні яких відповідають необхідним для здійснення експертизи конкретних категорій товарів, що є об’єктами недержавної експертизи (експерти повинні бути висококваліфікованими спеціалістами, мати вищу освіту, відповідну кваліфікацію та спеціальність за дипломом і професійні знання з питань, що досліджуються, а також виконувати посадові обов'язки, пов'язані з провадженням діяльності з відповідними категоріями товарів). Така умова необхідна для уникнення здійснення неякісної експертизи та, як результат, надання за її результатами некваліфікованих висновків, які можуть бути передумовою здійснення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності правопорушень у галузі державного експортного контролю.

2) Вдосконалення процедури здійснення контролю за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи.

Отримання Державною службою експортного контролю України від уповноважених юридичних осіб звітів, які відображатимуть повну інформацію про проведену ними роботу в рамках наявних у них повноважень на право здійснення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю (регуляторним актом встановлено вимогу стосовно подання юридичними особами до Державної служби експортного контролю України виключно щорічних звітів та визначено інформацію, яка повинна бути зазначена у таких звітах, а також передбачено здійснення Державною службою експортного контролю України протягом року вибіркових перевірок діяльності уповноважених юридичних осіб), а також зменшення документообігу у процесі звітування та, як результат, зниження затрат часу уповноваженими юридичними особами при звітуванні та співробітників Держекспортконтролю при опрацюванні отриманих звітів.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

Грудень 2013 року.

 

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження результативності

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось Державною службою експортного контролю України шляхом аналізу висновків з недержавної експертизи, які суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності подавали до Державної служби експортного контролю України разом із заявами на здійснення міжнародних передач товарів щодо яких здійснювалась недержавна експертиза, а також оцінки визначених показників результативності безпосередньо у період отримання від юридичних осіб звітів про здійснені експертизи та їх опрацювання.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Дані, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта, отримані від структурних підрозділів Державної служби експортного контролю України.

Періодичне відстеження результативності акта спрямоване на виявлення та аналіз можливих негативних і передбачених позитивних наслідків дії акта.

Даними, на основі яких здійснювалось періодичне відстеження результативності акта, є значення визначених показників результативності, отримані під час повторного відстеження результативності, та значення цих же показників, отримані безпосередньо при періодичному відстеженні.

Показники результативності акта визначались, враховуючи:

встановлені вимоги (стосовно кваліфікації та професійного рівня) до експертів юридичних осіб, уповноважених на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю;

зміни строків та обсягу звітування юридичними особами за використання ними повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю.

Для відображення результатів відстеження результативності Державною службою експортного контролю України використані наступні показники результативності.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Враховуючи визначені цілі прийняття регуляторного акта та інформацію, яку потрібно отримати у результаті відстеження результативності, використовувалися показники результативності, що визначені у звіті про повторне відстеження результативності регуляторного акта, а саме:

- якість експертизи – загальний показник, який показує результат здійснення недержавної експертизи (надання кваліфікованих висновків, недопущення експертами уповноважених юридичних осіб помилок при здійсненні експертизи);

- рівень документозавантаження – показник, від якого залежать витрати часу юридичних осіб у процесі періодичного звітування (при підготовці і поданні звітної інформації) і співробітників Держекспортконтролю (при опрацюванні отриманої звітної інформації);

- ефективність контролю за проведенням недержавної експертизи – показник, що демонструє рівень достатності контролю за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи, тобто отримання Держекспортконтролем від уповноважених юридичних осіб достатнього обсягу інформації для здійснення якісного контролю.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результат реалізації регуляторного акта оцінений за допомогою визначених показників результативності.

1. Якість експертизи

Під час здійснення повторного відстеження результативності акта було встановлено підвищення якості експертизи у результаті встановлення більш жорстких кваліфікаційних і професійних вимог до експертів, які здійснюють експертизу.

Періодичне відстеження результативності підтвердило попередній результат. Висновки недержавної експертизи, що надходять від суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів до Державної служби експортного контролю України разом із заявами на здійснення міжнародних передач товарів, щодо яких здійснювалась недержавна експертиза, містять набагато менше помилок.

Враховуючи такі якісні зміни, кваліфіковані висновки з недержавної експертизи сприяють прискоренню процесу проведення експертизи, яку здійснює Державна служба експортного контролю України під час прийняття рішень за зверненнями суб’єктів господарювання щодо можливості здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю.

2. Рівень документозавантаження

Під час оцінки зазначеного показника результативності використані дані, отримані за результатами аналізу звітів, що надійшли до Державної служби експортного контролю України.

Уповноважені юридичні особи подавали до Державної служби експортного контролю України лише річні звіти про використання ними повноважень замість щоквартальних і річних. Як наслідок зазначеного, співробітники Державної служби експортного контролю України, відповідальні за перевірку та аналіз цих звітів, витрачали значно менше часу на опрацювання звітів в цілому, та мали можливість приділяти більше уваги окремо кожному звіту.

3. Ефективність контролю за проведенням недержавної експертизи

Отримані Держекспортконтролем щорічні звіти відображають весь обсяг здійсненої роботи уповноваженими юридичними особами за звітний період.

Це підтвердило достатність подання лише щорічних звітів, як це було передбачено під час базового та повторного відстежень результативності.

Контроль використання юридичними особами повноважень протягом звітного періоду здійснюється Державною службою експортного контролю України шляхом здійснення вибіркових перевірок наданих юридичними особами висновків за результатами недержавної експертизи товарів.

Враховуючи зазначене, дією регуляторного акта досягається такий контроль за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, при якому процедура подання і перевірки звітів суттєво спрощується, але дає змогу отримувати Державною службою експортного контролю України повну інформацію про діяльність уповноважених юридичних осіб протягом року.

 

 

Голова Державної служби

експортного контролю України                                     В.А.Демьохін


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки