Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку

Звіт

про періодичне відстеження результативності

наказу Державної служби експортного контролю України

від 27 квітня 2009 року № 31

„Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів”

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Державної служби експортного контролю України від 27 квітня 2009 року № 31 „Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 липня 2009 року за № 637/16653.

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Державна служба експортного контролю України.

 

3. Цілі прийняття акта

Дія регуляторного акта направлена на досягнення таких цілей:

1) приведення порядку реєстрації в Державній службі експортного контролю України суб’єктів господарювання України (далі – суб’єкти) як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів у відповідність з Положенням про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 767;

2) встановлення однозначних вимог щодо оформлення суб’єктами таких документів.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

Жовтень – листопад 2013 року.

 

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження результативності

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось Державною службою експортного контролю України безпосередньо під час опрацювання документів, наданих суб’єктами для проведення попередньої експертизи.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Дані, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта, отримані від структурних підрозділів Державної служби експортного контролю України.

Регуляторним актом затверджені форми документів, які подаються суб’єктами для проведення попередньої експертизи, відповідно до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 767.

Таким чином, потрібно встановити чи змінився обсяг інформації, необхідний для проведення попередньої експертизи, що надається суб’єктами, а також, чи виправдали такі зміни очікуване зниження затрат часу на підготовку інформації для попередньої експертизи та її опрацювання.

Для відображення результатів відстеження результативності Державною службою експортного контролю України використані наступні показники результативності.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Враховуючи визначені цілі прийняття регуляторного акта та інформацію, яку потрібно отримати у результаті відстеження результативності, використовувалися показники результативності, що визначені у звіті про повторне відстеження результативності регуляторного акта, а саме:

Обсяг інформації – показник, зміни якого показують на отримання Державною службою експортного контролю України від суб’єктів недостатнього для здійснення попередньої експертизи обсягу інформації, або отримання надлишкової (дублюючої у різних документах) інформації.

Затрати часу – час, що витрачатиметься суб’єктами на підготовку необхідної інформації для попередньої експертизи та співробітниками Державної служби експортного контролю України на її опрацювання.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результат реалізації регуляторного акта оцінений за допомогою визначених показників результативності.

Документи, що надаються суб’єктами до Державної служби експортного контролю для проведення попередньої ідентифікації товарів, містять необхідний обсяг інформації, яка в свою чергу не дублюється в інших документах, що значно зменшило затрати часу суб’єкта на підготовку таких документів та на їх опрацювання співробітниками Державної служби експортного контролю України.

Крім того, з метою встановлення однозначних вимог щодо оформлення суб’єктами таких документів (забезпечення правильності та повноти заповнення суб’єктами довідки щодо попередньої ідентифікації) у регуляторному акті наведені рекомендації стосовно її заповнення.

Враховуючи зазначене, регуляторним актом досягнуто визначених цілей державного регулювання, що не призвели до погіршення результатів проведення попередньої експертизи в галузі державного експортного контролю.

 

 

Голова Державної служби

експортного контролю України                                           В.А.Демьохін

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки