Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку

Звіт

про повторне відстеження результативності

постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України в галузі державного експортного контролю” від 18.01.2012 № 24

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України в галузі державного експортного контролю” від 18.01.2012 № 24.

Постанова набрала чинності – 25.01.2012.

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Державна служба експортного контролю України.

 

3. Цілі прийняття акта

Дія регуляторного акту направлена на досягнення таких цілей:

скорочення переліку документів та усунення численних дублювань документів, що подаються суб’єктами господарювання до Держекспортконтролю України для одержання дозвільних документів в галузі державного експортного контролю;

нормативне встановлення переліку лише тих документів, які необхідні для здійснення відповідних процедур, з метою надання адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

19 березня27 травня 2013 року.

 

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження результативності

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом збору та аналізу статистичних показників.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Дані, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта, отримані від структурних підрозділів Держекспортконтролю України.

Для аналізу отриманої інформації використовувалися такі статистичні показники:

1) кількість виданих дозвільних документів на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та товарів подвійного використання;

2) кількість виданих міжнародних імпортних сертифікатів або інших документів про державні гарантії (зобов’язання) щодо використання у заявлених цілях товарів;

3) кількість виданих свідоцтв про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів;

4) кількість суб’єктів господарювання, які отримали повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

5) кількість оформлених та виданих посвідчень про реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

6) сума надходжень до Державного бюджету України за надані Держекспортконтролем України адміністративні послуги (з оформлення та видачі дозвільних документів у галузі державного експортного контролю).

 

8. Кількісні значення показників результативності акта

Кількісні показники щодо надання Держекспортконтролем України суб’єктам господарювання адміністративних послуг (оформлення та видача дозвільних документів), наведено нижче:

№ з/п

Найменування показника

2011 рік

2012 рік

1.                  

Кількість виданих дозвільних документів на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та товарів подвійного використання

3246

3427

2.                  

Кількість виданих міжнародних імпортних сертифікатів або інших документів про державні гарантії (зобов’язання) щодо використання у заявлених цілях товарів

106

111

3.                  

Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію (переатестацію) системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

17

54

4.                  

Кількість суб’єктів господарювання, які отримали повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

1

3

5.                  

Кількість оформлених та виданих посвідчень про реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів

494

438

6.                  

Сума надходжень до Державного бюджету України за надані Держекспортконтролем України адміністративні послуги

4,653 млн. грн.

5,867

млн.грн

Примітка: для забезпечення коректності порівняння наведених у таблиці щорічних статистичних даних початком кожного із звітних періодів вважається 19 березня, зокрема даними за 2012 рік умовно вважаються дані, датовані періодом з 19.03.2012 року по 19.03.2013 року і т. д.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результат реалізації регуляторного акта оцінений за допомогою визначених показників результативності.

Так, аналіз вище наведених статистичних даних свідчить про тенденцію до збільшення кількості надання адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю України після набрання чинності регуляторного акту 25 січня 2012 р.

В той же час зменшилась кількість оформлених та виданих посвідчень про реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.

При цьому, у 2012 році у порівнянні з 2011 роком збільшена сума надходжень до Державного бюджету України за надані Держекспортконтролем України адміністративні послуги.

На підставі результатів повторного відстеження результативності  регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України в галузі державного експортного контролю” від 18.01.2012 № 24 – можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом впровадження цього нормативно-правового акта вдалося досягнути визначених цілей, зокрема, удосконалення методів надання Держекспортконтролем України суб’єктам господарювання адміністративних послуг (оформлення та видача дозвільних документів), завдяки скороченню переліку документів та усуненню численних дублювань документів, сприяння у зовнішньоекономічній діяльності суб’єктам господарювання, а також збільшення надходження коштів до Державного бюджету України.

 

 

Голова

Держекспортконтролю України                                                         В.А. ДЕМЬОХІН

 

"21" червня 2013 р.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки