Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку
Звіт 2561-IV

Звіт

про базове відстеження результативності

Закону України від 23.09.2010 № 2561-VІ “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”

 

 

Найменування виконавця заходів з відстеження

Державна служба експортного контролю України.

 

Цілі прийняття акта

Дія регуляторного акту направлена на досягнення таких цілей:

вирішення низки проблемних питань, виявлених у результаті розвитку національної системи експортного контролю протягом 2004 – 2009 року, а також обумовлених встановленим деякими нормами Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” надмірно “жорстким” державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання;

сприяння у зовнішньоекономічній діяльності суб’єктам господарювання;

збільшення надходжень коштів до Державного бюджету України за надані Держекспортконтролем України адміністративні послуги за рахунок збільшення кількості оформлених та виданих дозвільних документів у галузі державного експортного контролю протягом календарного року.

 

Строк виконання заходів з відстеження

17 жовтня – 28 листопада 2011 року.

 

Тип відстеження

Базове відстеження.

 

Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Дані, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта, отримані від структурних підрозділів Держекспортконтролю України.

Для аналізу отриманої інформації використовувалися такі статистичні показники:

кількість суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів;

кількість виданих дозвільних документів;

кількість зареєстрованих суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів за останні три роки;

кількість проведених в Держекспортконтролі України експертиз в галузі державного експортного контролю;

сума надходжень до Державного бюджету України за надані Держекспортконтролем України адміністративні послуги (з оформлення та видачі дозвільних документів у галузі державного експортного контролю протягом календарного року).

 

Кількісні значення показників результативності акта

Кількість суб’єктів господарювання, що зареєстровані в Держекспортконтролі України як суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів – 584 суб’єкта.

Кількісні показники щодо надання Держекспортконтролем України суб’єктам господарювання адміністративних послуг (оформлення та видача дозвільних документів), пов’язаних із опрацюванням відповідних звернень цих суб’єктів протягом 2010 ‑ 2011 років, наведено нижче:

№ з/п

Найменування показника

2010 рік

2011 рік

1.       

Кількість опрацьованих звернень щодо отримання дозволів (висновків) на право здійснення міжнародних передач товарів (експорт, імпорт, тимчасове ввезення/вивезення, транзит)

 

2721

2840

2.       

Кількість опрацьованих звернень щодо надання міжнародних імпортних сертифікатів, суб’єктам, визначеним законодавством у галузі державного експортного контролю

 

76

92

3.       

Кількість опрацьованих звернень щодо реєстрацій суб'єктів господарювання як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів

 

386

391

4.       

РАЗОМ:

(кількість проведених експертиз у галузі державного експортного контролю для вирішення питання про можливість надання відповідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів, можливість проведення реєстрації суб'єктів господарювання в Держекспортконтролі України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів або надання таким суб'єктам повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю)

3183

3323

Примітка: для забезпечення коректності порівняння наведених вище у таблиці щорічних статистичних даних початком кожного із звітних періодів вважається 21 листопада попереднього року, зокрема даними за 2010 рік умовно вважаються дані, датовані періодом з 21.11.2009 року по 20.11.2010 року і т. д.

Сума надходжень до Державного бюджету України за надані Держекспортконтролем України адміністративні послуги (з оформлення та видачі дозвільних документів у галузі державного експортного контролю протягом календарного року):

2010 рік – 3,8 млн. грн..;

2011 рік – 4,4 млн. грн. (прогноз за календарний рік), 3,6 млн. грн. (за період до 31.10.2011).

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результат реалізації регуляторного акта, можна оцінити за допомогою визначених показників результативності.

Так, аналіз вище наведених статистичних даних свідчить про тенденцію до збільшення кількості звернень суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів до Держекспортконтролю України за отриманням адміністративних послуг після набрання чинності регуляторного акту 19 жовтня 2010 р.

При цьому, у 2011 році у порівнянні з 2010 роком збільшена сума надходжень до Державного бюджету України за надані Держекспортконтролем України адміністративні послуги (з оформлення та видачі дозвільних документів, без збільшення розміру вартості за надані адміністративні послуги).

На підставі результатів базового відстеження результативності  регуляторного акта – Закону України від 23.09.2010 № 2561-VІ “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом впровадження цього законодавчого акта вдалося досягнути визначених цілей, зокрема, подальшого удосконалення дозвільної системи в галузі державного експортного контролю, сприяння у зовнішньоекономічній діяльності суб’єктам господарювання, а також збільшення надходження коштів до Державного бюджету України.

 

 

 

Голова

Держекспортконтролю України            В.А. Демьохін

 

 

"14" грудня 2011 р.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки