Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Доступ до публічної інформації »  Звіт про надходження запитів на публічну інформацію версія для друку

                              

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Кабінету Міністрів України

від 25 травня 2011 р. № 583

 

 

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

 

Розпорядник інформації

Державна служба експортного контролю України

 

Запитувач

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

 

_________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації для юридичних

 

_________________________________________________________________

осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

 

_________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

            Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

_________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

            Зазначену інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу

_____________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

 

_____________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

 

 

на електронну адресу

_____________________________________________________________

 

факсом

_____________________________________________________________

 

за телефоном

_____________________________________________________________

 

 

______________

(дата)

 

_________________

(підпис)

 

 

Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної служби експортного контролю України розміщена веб-сайті Держекспортконтролю України www.dsecu.gov.ua.

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21;

на електронну адресу: general@dsecu.gov.ua;

факсом: +380 44 462 49 70.

3. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Держекспортконтроль України, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

4. У запиті на інформацію необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Держекспортконтроль України не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
17 квітня 2020 року відбудеться громадське обговорення у вигляді відеоконференції щодо обговорення проекту антикорупційної програми Державної служби експортного контролю України на 2020-2021 роки.
Антикорупційна програма Держекспортконтролю розроблена відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади,
Інформаційне повідомлення щодо прийняття документів
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 04.03.2020 № 2).
21 лютого 2020 року був проведений публічний звіт Державної служби експортного контролю України про діяльність за 2019 рік