Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Доступ до публічної інформації »  Звіт про надходження запитів на публічну інформацію версія для друку

                              

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Кабінету Міністрів України

від 25 травня 2011 р. № 583

 

 

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

 

Розпорядник інформації

Державна служба експортного контролю України

 

Запитувач

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

 

_________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації для юридичних

 

_________________________________________________________________

осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

 

_________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

            Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

_________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

            Зазначену інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу

_____________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

 

_____________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

 

 

на електронну адресу

_____________________________________________________________

 

факсом

_____________________________________________________________

 

за телефоном

_____________________________________________________________

 

 

______________

(дата)

 

_________________

(підпис)

 

 

Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної служби експортного контролю України розміщена веб-сайті Держекспортконтролю України www.dsecu.gov.ua.

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21;

на електронну адресу: general@dsecu.gov.ua;

факсом: +380 44 462 49 70.

3. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Держекспортконтроль України, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

4. У запиті на інформацію необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Держекспортконтроль України не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

 


Про запровадження тестової версії нового веб-сайту Держекспортконтролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 15.10.2020 № 10)
Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).