Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку

 

Звіт

про повторне відстеження результативності

 

наказу Держекспортконтролю від  27.04.2009 № 31 „Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 637/16653

 

Найменування виконавця заходів з відстеження

Державна служба експортного контролю України

• Цілі прийняття акта:

Дія регуляторного акта направлена на досягнення таких цілей:

1) приведення порядку реєстрації в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів у відповідність з пунктом 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008       № 1028);

2) оптимізації переліку документів, що надаються суб’єктами підприємницької діяльності України (далі – суб’єкти) до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи товарів, за результатами якої здійснюється реєстрація цих суб’єктів як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів (далі – попередня експертиза);

3) встановлення однозначних вимог щодо оформлення суб’єктами таких документів.

Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження здійснювалися протягом жовтня 2010 року.

Тип відстеження

Повторне відстеження.

• Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось Держекспортконтролем безпосередньо під час опрацювання документів, наданих суб’єктами для проведення попередньої експертизи.

• Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

В ході відстеження результативності Держекспортконтролем визначався результат досягнутих цілей.

 

 

Регуляторним актом затверджені форми документів, які подаються суб’єктами для проведення попередньої експертизи, відповідно до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767.

Таким чином, необхідно встановити чи змінився обсяг інформації, необхідний для проведення попередньої експертизи, що надається суб’єктами, а також, чи виправдали такі зміни очікуване зниження затрат часу на підготовку інформації для попередньої експертизи та її опрацювання.

Для відображення результатів відстеження результативності Держекспортконтролем використані наступні показники результативності.

• Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Обсяг інформації – показник, що демонструє достатність інформації, отриманої від суб’єктів, для здійснення попередньої експертизи.

Затрати часу – час, що витрачатиметься суб’єктами на підготовку інформації необхідної для проведення попередньої експертизи, а також  співробітниками Держекспортконтролю на опрацювання такої інформації.

• Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Для здійснення реєстрації суб’єкти підприємницької діяльності України подають до Держекспортконтролю відомості, довідки та інші документи, необхідні для проведення попередньої експертизи товарів. Перелік таких документів визначений у пункті 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767.

Регуляторним актом переглянуто форми довідок, що надаються до Держекспортконтролю.

Так, форма довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, що надається суб’єктами до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи, введена на заміну технічної довідки і довідки щодо ідентифікації товарів, які були передбачені раніше і за своїм змістом частково дублювали одна одну.

За своїм змістом вона включає необхідний обсяг інформації, що дозволяє визначити належність найменувань та описів товарів, поданих на експертизу, до найменувань та описів товарів, внесених до відповідних списків товарів, що  підлягають державному експортному контролю.

 

 

Крім того, з метою забезпечення правильності та повноти заповнення суб’єктами довідки щодо попередньої ідентифікації у регуляторному акті наведені рекомендації стосовно її заповнення.

Таким чином, у зв’язку з оптимізацією пакету документів, загальна кількість документів, що надаються суб’єктами  для проведення попередньої експертизи зменшилась, однак це не впливає на обсяг інформації зазначеної у цих документах.

Зменшення кількості документів, що надаються суб’єктами до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи, значно зменшило затрати часу суб’єктів на підготовку таких документів та на їх опрацювання співробітниками Держекспортконтролю.

Враховуючи зазначене, регуляторним актом досягнуто визначених цілей державного регулювання, що не призвели до погіршення результатів проведення попередньої експертизи в галузі державного експортного контролю.

 

 

Голова Держекспортконтролю                                                В.А.Демьохін

 

___  ____________ 2010 р.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки