Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку

Звіт

про повторне відстеження результативності

наказу Державної служби експортного контролю України від 13.08.2008 № 68 „Про внесення змін до Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, затвердженої наказом Державної служби експортного контролю України від 15.03.2006 № 82”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.09.2008 за № 829/15520

 

 

Найменування виконавця заходів з відстеження

Державна служба експортного контролю України

 

Цілі прийняття акта:

Регуляторний акт видано Держекспортконтролем з метою упорядкування процедури здійснення контролю за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю в частині подання уповноваженими юридичними особами до Держекспортконтролю періодичних звітів про здійснені експертизи товарів.

Положенням регуляторного акта передбачено спрощення процедури звітування уповноваженими юридичними особами за здійснені ними експертизи, а також попередження можливих порушень такими юридичними особами термінів подання до періодичних звітів та забезпечення якісного контролю за використанням юридичними особами наявних у них повноважень.

Регуляторним актом серед передумов припинення дії або скасування Свідоцтва про отримання повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, які мають відповідні юридичні особи, виключена передумова щодо неподання або несвоєчасного подання до Держекспортконтролю щоквартальних звітів про загальну кількість здійснених експертиз та про претензії замовників експертиз, що пред'являлися юридичній особі за звітний період. (Необхідність подання юридичними особами до Держекспортконтролю щоквартальних звітів відмінена наказом Держекспортконтролю від 04.04.2008 № 35 „Про затвердження Змін до Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, затвердженої наказом Державної служби експортного контролю України від 15.03.2006 № 82 (із змінами)”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.04.2008 за № 348/15039)

 

Строк виконання заходів з відстеження

15 – 30 вересня 2010 року.

 

Тип відстеження

Повторне відстеження.

 

Методи одержання результатів відстеження

Результативність акта відстежувалась шляхом оцінки визначених показників результативності безпосередньо у період отримання Держекспортконтролем від юридичних осіб звітів та їх опрацювання.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Повторне відстеження результативності акта спрямоване на виявлення та аналіз можливих негативних і передбачених позитивних наслідків дії акта.

Даними, на основі яких здійснювалось повторне відстеження результативності акта, є значення визначених показників результативності, отримані під час базового відстеження результативності, та значення цих же показників, отримані безпосередньо при повторному відстеженні.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності акта є:

1. Рівень документозавантаження – показник, від якого залежать витрати часу юридичних осіб у процесі періодичного звітування (при підготовці і поданні звітної інформації) і співробітників Держекспортконтролю (при опрацюванні отриманої звітної інформації).

2. Ефективність контролю за проведенням недержавної експертизи – показник, що показує рівень контролю за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи, тобто отримання Держекспортконтролем від уповноважених юридичних осіб достатнього обсягу інформації для здійснення якісного контролю.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результат реалізації наказу Держекспортконтролю від 13.08.2008 № 68 (за визначеними показниками результативності):

1. Рівень документозавантаження

Під час оцінки зазначеного показника результативності використані дані, отримані за результатами аналізу звітів, що надійшли до Держекспортконтролю за звітний період – 2009 рік.

Як передбачалось при прийнятті регуляторного акта, та як було розраховано під час базового відстеження його результативності, обсяг документів (звітів) зменшився на 80 % за рахунок зменшення обсягу періодичного звітування у 5 разів.

Уповноважені юридичні особи подавали до Держекспортконтролю лише річні звіти про використання ними повноважень замість щоквартальних і річних. Як наслідок зазначеного, співробітники Держекспортконтролю, відповідальні за перевірку та аналіз цих звітів, витрачали значно менше часу на опрацювання звітів в цілому, та мали можливість приділяти більше уваги окремо кожному звіту.

2. Ефективність контролю за проведенням недержавної експертизи

Отримані Держекспортконтролем щорічні звіти відображають весь обсяг здійсненої роботи уповноваженими юридичними особами за 2009 рік.

Це підтвердило достатність подання лише щорічних звітів, як це було передбачено під час базового відстеження результативності.

Контроль використання юридичними особами повноважень протягом року здійснюється Держекспортконтролем шляхом здійснення вибіркових перевірок наданих юридичними особами висновків за результатами недержавної експертизи товарів.

              Таким чином, дією регуляторного акта досягатиметься такий контроль за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, при якому процедура подання і перевірки звітів суттєво спрощується, але дає змогу отримувати Держекспортконтролем повну інформацію про діяльність уповноважених юридичних осіб протягом попереднього року.

              Також регуляторним актом врегульовані строки звітування та виключена можливість помилкового розуміння юридичними особами вимог щодо періодичності подання звітів.

 

 

 

 Голова Держекспортконтролю            В.А. Демьохін

 

___  ____________ 2010 р.

 

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки