Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку

Звіт

про повторне відстеження результативності

наказу Державної служби експортного контролю України від 04.04.2008 № 35 „Про затвердження Змін до Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, затвердженої наказом Державної служби експортного контролю України від 15.03.2006 № 82 (із змінами)”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.04.2008 за № 348/15039

 

 

Найменування виконавця заходів з відстеження

Державна служба експортного контролю України

 

Цілі прийняття акта:

Дія регуляторного акта направлена на досягнення таких цілей:

1) підвищення якості недержавної експертизи.

Призначення уповноваженими юридичними особами для здійснення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю експертів, кваліфікаційні та професійні рівні яких відповідають необхідним для здійснення експертизи конкретних категорій товарів, які є об’єктами недержавної експертизи (експерти повинні бути висококваліфікованими спеціалістами, мати вищу освіту, відповідну кваліфікацію та спеціальність за дипломом і професійні знання з питань, що досліджуються, а також виконувати посадові обов'язки, пов'язані з провадженням діяльності з відповідними категоріями товарів). Така умова необхідна задля уникнення здійснення неякісної експертизи та як результат надання за її результатами некваліфікованих висновків, які можуть бути передумовою здійснення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності правопорушень у галузі державного експортного контролю;

2) вдосконалення процедури здійснення контролю за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи.

Отримання Держекспортконтролем від уповноважених юридичних осіб звітів, які відображатимуть повну інформацію про проведену ними роботу в рамках наявних у них повноважень на право здійснення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю (регуляторним актом встановлено вимогу стосовно подання юридичними особами до Держекспортконтролю виключно щорічних звітів та визначено інформацію, яка повинна бути зазначена у таких звітах, а також передбачено здійснення Держекспортконтролем протягом року вибіркових перевірок діяльності уповноважених юридичних осіб), а також зменшення документообігу у процесі звітування та, як результат – зниження затрат часу уповноваженими юридичними особами при звітуванні та співробітників Держекспортконтролю при опрацюванні отриманих звітів.

 

Строк виконання заходів з відстеження

15 – 30 вересня 2010 року.

 

Тип відстеження

Повторне відстеження.

 

Методи одержання результатів відстеження

Результативність акта відстежувалась шляхом аналізу висновків з недержавної експертизи, які суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності подавали до Держекспортконтролю разом із заявами на здійснення міжнародних передач товарів щодо яких здійснювалась недержавна експертиза, а також шляхом оцінки визначених показників результативності безпосередньо у період отримання від юридичних осіб звітів про здійснені експертизи у 2009 році та їх опрацювання.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Повторне відстеження результативності акта спрямоване на виявлення та аналіз можливих негативних і передбачених позитивних наслідків дії акта.

Даними, на основі яких здійснювалось повторне відстеження результативності акта, є значення визначених показників результативності, отримані під час базового відстеження результативності, та значення цих же показників, отримані безпосередньо при повторному відстеженні.

Показники результативності акта визначались, враховуючи:

встановлені вимоги (стосовно кваліфікації та професійного рівня) до експертів юридичних осіб, уповноважених на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю;

зміни строків та обсягу звітування юридичними особами за використання ними повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності є:

1. Якість експертизи – загальний показник, який показує результат здійснення недержавної експертизи (надання кваліфікованих висновків, недопущення експертами уповноважених юридичних осіб помилок при здійсненні експертизи).

2. Рівень документозавантаження – показник, від якого залежать витрати часу юридичних осіб у процесі періодичного звітування (при підготовці і поданні звітної інформації) і співробітників Держекспортконтролю (при опрацюванні отриманої звітної інформації).

3. Ефективність контролю за проведенням недержавної експертизи – показник, що демонструє рівень достатності контролю за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи, тобто отримання Держекспортконтролем від уповноважених юридичних осіб достатнього обсягу інформації для здійснення якісного контролю.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результат реалізації наказу Держекспортконтролю від 04.04.2008 № 35 (за визначеними показниками результативності):

1. Якість експертизи

Під час здійснення базового відстеження результативності акта було прогнозовано підвищення якості експертизи у результаті встановлення більш жорстких кваліфікаційних і професійних вимог до експертів, які здійснюють експертизу.

Повторне відстеження результативності підтвердило очікуваний результат. Висновки недержавної експертизи, що надходять від суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів до Держекспортконтролю разом із заявами на здійснення міжнародних передач товарів, щодо яких здійснювалась недержавна експертизи, містять набагато менше помилок, які раніше були обумовлені тим, що експертизу товарів здійснювали експерти, професійні знання яких не надавали їм змогу здійснювати експертизу тих чи інших категорій товарів.

Враховуючи такі якісні зміни, кваліфіковані висновки з недержавної експертизи значно прискорюють процес експертизи, яку здійснює Держекспортконтроль під час прийняття рішень за зверненнями суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо можливості здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю.

2. Рівень документозавантаження

Під час оцінки зазначеного показника результативності використані дані, отримані за результатами аналізу звітів, що надійшли до Держекспортконтролю за звітний період – 2009 рік.

Як передбачалось при прийнятті регуляторного акта, та як було розраховано під час базового відстеження його результативності, обсяг документів (звітів) зменшився на 80 % за рахунок зменшення обсягу періодичного звітування у 5 разів.

Уповноважені юридичні особи подавали до Держекспортконтролю лише річні звіти про використання ними повноважень замість щоквартальних і річних. Як наслідок зазначеного, співробітники Держекспортконтролю, відповідальні за перевірку та аналіз цих звітів, витрачали значно менше часу на опрацювання звітів в цілому, та мали можливість приділяти більше уваги окремо кожному звіту.

3. Ефективність контролю за проведенням недержавної експертизи

Отримані Держекспортконтролем щорічні звіти відображають весь обсяг здійсненої роботи уповноваженими юридичними особами за 2009 рік.

Це підтвердило достатність подання лише щорічних звітів, як це було передбачено під час базового відстеження результативності.

Контроль використання юридичними особами повноважень протягом року здійснюється Держекспортконтролем шляхом здійснення вибіркових перевірок наданих юридичними особами висновків за результатами недержавної експертизи товарів.

   Таким чином, дією регуляторного акта досягатиметься такий контроль за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, при якому процедура подання і перевірки звітів суттєво спрощується, але дає змогу отримувати Держекспортконтролем повну інформацію про діяльність уповноважених юридичних осіб протягом року.

 

 

 

 Голова Держекспортконтролю        В.А. Демьохін

 

___  ____________ 2010 р.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки