Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку

Звіт

про повторне відстеження результативності

постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1028 „Про внесення змін до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю”

 

• Найменування виконавця заходів з відстеження

Державна служба експортного контролю України

• Цілі прийняття акта:

Дія регуляторного акта направлена на досягнення таких цілей:

1) спрощення процедури проведення попередньої експертизи товарів, що підлягають державному експортному контролю (далі – попередня експертиза);

2) оптимізації переліку документів та обсягу інформації, що подаються суб’єктами підприємницької діяльності до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи;

3) приведення термінології Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 (далі – Положення), у відповідність з чинним законодавством.

• Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження здійснювалися з 10.05.2010 по 07.06.2010 (за планом травень – червень 2010 року)

• Тип відстеження

Повторне відстеження.

• Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось Держекспортконтролем безпосередньо під час опрацювання документів, наданих суб’єктами для проведення попередньої експертизи.

• Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

В ході відстеження результативності Держекспортконтролем визначався результат досягнутих цілей щодо спрощення процедури проведення попередньої експертизи товарів, що підлягають державному експортному контролю за рахунок оптимізації переліку документів, що подаються суб’єктами підприємницької діяльності до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи.

Оскільки регуляторним актом внесені зміни до пункту 13 Положення, яким визначається інформація, що надається суб’єктами підприємницької діяльності до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи, необхідно встановити чи зміниться необхідний для проведення попередньої експертизи обсяг інформації, що надається суб’єктами, а також, чи виправдають такі зміни очікуване зниження затрат часу на підготовку інформації для попередньої експертизи та її опрацювання.

• Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Враховуючи визначені цілі прийняття регуляторного акта та інформацію, яку потрібно отримати у результаті відстеження результативності, використовувалися показники результативності, що визначені у звіті про базове відстеження результативності регуляторного акта, а саме:

Обсяг інформації – показник, зміни якого показують на отримання Держекспортконтролем від суб’єктів підприємницької діяльності недостатнього для здійснення попередньої експертизи обсягу інформації, або отримання надлишкової (дублюючої у різних документах) інформації.

Затрати часу – час, що витрачатиметься суб’єктами підприємницької діяльності на підготовку необхідної інформації для попередньої експертизи та співробітниками Держекспортконтролю на її опрацювання.

• Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Попередня експертиза здійснюється з метою визначення відповідності найменувань та описів товарів, поданих на експертизу, найменуванню та опису товарів, внесених до відповідних списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю. Така експертиза є обов’язковою під час реєстрації Держекспортконтролем суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів.

Регуляторним актом внесено зміни до переліку документів, які суб’єкт підприємницької діяльності подає для проведення попередньої експертизи. Так, відповідно до пункту 13 Положення (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1028), для проведення попередньої експертизи суб’єкти підприємницької діяльності повинні надавати до Держекспортконтролю довідку щодо попередньої ідентифікації товарів замість двох попередніх довідок (технічної довідки і довідки щодо ідентифікації товарі), які були передбачені раніше, і за своїм змістом частково дублювали одна одну .

Форми довідок, що подаються суб’єктами для проведення попередньої експертизи, затверджені наказом Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31 „Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 637/16653.

Таким чином загальна кількість документів, що надаються суб’єктами  для проведення попередньої експертизи зменшилась на 12,5 % (кількість документів технічного характеру зменшилась на 33,3 %), але це не впливає на обсяг інформації зазначеної у цих документах.

За результатами оцінки реалізації регуляторного акта визначено, що значно зменшились затрати часу суб’єктів на підготовку таких документів та на їх опрацювання співробітниками Держекспортконтролю.

Таким чином, змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1028 до Положення, досягнуто визначених цілей державного регулювання, що не призвели до погіршення результатів проведення попередньої експертизи.

 

 

Т.в.о. Голови Держекспортконтролю          О.М. Гришуткін

 

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки