Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Документи у галузі експортного контролю »  Форми та зразки версія для друку

Відповіді на запитання, що ставляться суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів, найчастіше.

(стосовно надання звітів, затверджених наказом Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86)

1. За якою формою та у які строки необхідно подавати до Держекспортконтролю звіти про використання дозвільних документів, що були отримані до набрання чинності наказу Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86?

Звіти про використання дозвільних документів, якщо вони були отримані до 23.11.2009 (до набрання чинності наказу Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86), подаються суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів (далі – суб’єкт) за формою діючою на той час, визначеною наказом Держекспортконтролю від 21.12.2004 № 375 та у строки, визначені у відповідній графі дозвільних документів.

2. За якою формою, у які строки та в якому обсязі необхідно подавати до Держекспортконтролю звіти про фактично здійснені міжнародні передачі товарів, зазначених у дозвільних документах або міжнародному імпортному сертифікаті, якщо вони отримані після набрання чинності наказу Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86?

Звіти про фактично здійснені міжнародні передачі товарів, зазначених у дозвільних документах або міжнародному імпортному сертифікаті (далі – сертифікат), якщо вони отримані, починаючи з 23.11.2009, подаються суб’єктами за формою, визначеною наказом Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86, у строки та обсягах, визначених у відповідній графі дозвільних документів чи у листі, який надається разом із сертифікатом.

3. Чи можна подавати до Держекспортконтролю звіти про фактично здійснені міжнародні передачі товарів до закінчення строку дії разових дозвільних документів?

Суб’єкт має можливість подавати звіти про фактично здійснені міжнародні передачі товарів, зазначених у разових дозвільних документах, у будь-який строк, але не пізніше строку, визначеного у відповідній графі дозвільних документів.

4. У разі, якщо заповнюються не всі графи Звіту про фактично здійснені міжнародні передачі товарів, наприклад окремі графи заповнюються тільки відносно виданих разових та міжнародних імпортних сертифікатів або генеральних дозвільних документів, чи можливо подавати зазначений Звіт за встановленою формою, але у якій будуть відсутні графи, які не заповнювались?

Держекспортконтролем пропонується не виключати з таблиці ті графи, що не заповнені суб’єктом, а робити в них прочерки чи записати „не заповнюється”.

5. У графі 5 Звіту про фактично здійснені міжнародні передачі товарів вказується вартість фактично відвантаженого (отриманого) товару. У разі, якщо у звіті буде вказано декілька позицій товару, чи можна вказати одну загальну суму по всіх цих позиціях за графою 5?

У графі 5 зазначеного у запитанні Звіту вказується вартість фактично відвантаженого (отриманого) товару окремо за кожною позицією товару, як вони визначені у дозвільному документі.

Зазначення однієї загальної суми за всіма позиціями товарів не дозволяється.

Аналогічно у графі 6 вказується залишок вартості за кожною позицією товару, як він визначений у дозвільному документі або у міжнародному імпортному сертифікаті.

6. У графі 8 Звіту про фактично здійснені міжнародні передачі товарів вказується вид транспорту, яким здійснено перевезення товару, крім того для авіаперевезень – відомості про повітряного перевізника, спосіб і маршрут транспортування. Не зовсім зрозуміло який спосіб передбачений для авіаперевезень (авіаперевезення і є способом перевезення) і який необхідно вказувати маршрут транспортування?

Зазначена норма, щодо подання відомостей про повітряного перевізника, спосіб і маршрут транспортування, включена до такого Звіту на підставі абзацу другого п. 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 690-р.

Під способом авіаперевезень мається на увазі – супутня доставка на регулярних авіарейсах або авіаперевезення на повітряних суднах повітряних перевізників, яким згідно із законодавством надані повноваження на право здійснення експорту послуг з повітряних перевезень товарів військового призначення, тощо.

7. У графі 4 Строків подання звітів про фактично здійснену (не здійснену, частково здійснену) міжнародну передачу товарів зазначається, що міжнародний імпортний сертифікат повертається  до Держекспортконтролю у разі, якщо він не був використаний державними органами держави експортера. Як бути, якщо сертифікат не був використаний державними органами держави експортера та не повернутий українському імпортеру? У цьому випадку імпортеру нічого повертати до Держекспортконтролю. Що необхідно подати до Держекспортконтролю імпортеру?

У абзаці третьому пункту 11 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920, зазначається, якщо з об’єктивних причин неможливо повернути міжнародний імпортний сертифікат до Держекспортконтролю, імпортер повинен у письмовій формі зазначити ці причини.


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 15.10.2020 № 10)
Про запровадження тестової версії нового веб-сайту Держекспортконтролю
Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).