Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку

Звіт

про базове відстеження результативності

 

наказу Держекспортконтролю від  27.04.2009 № 31 „Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 липня 2009 за № 637/16653

 

 

Найменування виконавця заходів з відстеження

Державна служба експортного контролю України

 

• Цілі прийняття акта:

Дія регуляторного акта направлена на досягнення таких цілей:

1) приведення порядку реєстрації в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів у відповідність з пунктом 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008       № 1028);

2) оптимізації переліку документів, що надаються суб’єктами підприємницької діяльності України (далі – суб’єкти) до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи товарів, за результатами якої здійснюється реєстрація цих суб’єктів як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів (далі – попередня експертиза), а також встановлення однозначних вимог щодо оформлення суб’єктами таких документів;

 

Строк виконання заходів з відстеження

Вересень 2009 року

 

Тип відстеження

Базове відстеження.

 

• Методи одержання результатів відстеження

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено  Держекспортконтролем за допомогою відповідних показників результативності, визначених Держекспортконтролем (див. кількісні та якісні значення показників).

Показники результативності відстежувалась Держекспортконтролем під час опрацювання документів наданих суб’єктами для проведення попередньої експертизи.

 

• Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Базове відстеження результативності регуляторного акта направлено на виявлення можливих негативних наслідків та аналіз імовірності настання передбачених позитивних наслідків дії акта.

В ході відстеження результативності Держекспортконтролем визначалась можливість оптимізації, за допомогою положень регуляторного акта, процесу здійснення попередньої експертизи, що у свою чергу не призведе до погіршення результатів експертизи.

Регуляторним актом затверджені форми документів, необхідність подання яких для проведення попередньої експертизи визначена постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008       № 1028).

Таким чином, необхідно встановити чи зміниться необхідний для проведення попередньої експертизи обсяг інформації, що надається суб’єктами, а також, чи виправдають такі зміни очікуване зниження затрат часу на підготовку інформації для попередньої експертизи та її опрацювання.

Результативність регуляторного акта здійснювалась Держекспортконтролем безпосередньо під час опрацювання документів, наданих суб’єктами для їх реєстрації як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів.

Для відображення результатів базового відстеження результативності Держекспортконтролем використані відповідні показники результативності, що зазначені нижче.

 

• Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Враховуючи визначені цілі прийняття регуляторного акта та інформацію, яку потрібно отримати у результаті базового відстеження результативності цього акта, доцільно використати наступні показники результативності:

Обсяг інформації – показник, зміни якого показують на отримання Держекспортконтролем від суб’єктів недостатнього для здійснення попередньої експертизи обсягу інформації, або отримання надлишкової (дублюючої у різних документах) інформації.

Затрати часу – час, що витрачатиметься суб’єктами на підготовку необхідної інформації для попередньої експертизи та співробітниками Держекспортконтролю на її опрацювання.

 

• Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результат реалізації регуляторного акта, можна оцінити за допомогою визначених показників результативності наступним чином:

Стосовно обсягу інформації

Регуляторним актом затверджена форма довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, яка надається суб’єктами до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи, замість технічної довідки і довідки щодо ідентифікації товарів, які були передбачені раніше і за своїм змістом частково дублювали одна одну.

Крім цього, з метою забезпечення правильності та повноти заповнення суб’єктами зазначеної довідки у регуляторному акті наведені рекомендації стосовно її заповнення.

Таким чином загальна кількість документів, що надаються суб’єктами для проведення попередньої експертизи зменшилась на 12,5% (кількість документів технічного характеру зменшилась на 33,3%), при цьому обсяг інформації зазначеної у цих документах залишився без змін.

Отже, кількість документів, наданих суб’єктами для попередньої експертизи зменшилась, але це не вплинуло на обсяг інформації зазначеної в цих документах, необхідної для проведення попередньої експертизи та реєстрації суб’єктів як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів.

Стосовно затрат часу

Враховуючи зменшення кількості документів, що надаються суб’єктами до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи, затрати часу суб’єктів на підготовку цих документів та співробітників Держекспортконтролю на їх опрацювання відповідно знизились.

Таким чином, проведений аналіз і базове відстеження результативності регуляторного акта свідчать про доцільність застосування наказу Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31 „Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів”, та досягнення мети його впровадження.

 З метою оцінки ступеню досягнення регуляторним актом визначених цілей Держекспортконтролем через рік з дня набрання ним чинності буде проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта. Орієнтовний строк проведення заходів із повторного відстеження – вересень 2010 року. Визначення ступеню досягнення регуляторним актом поставлених цілей буде проведено шляхом порівняння показників результативності під час базового відстеження та даних, отриманих під час повторного відстеження.

 

Т.в.о. Голови Держекспортконтролю              О.М.Гришуткін


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки