Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку

Звіт

про базове відстеження результативності

постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1028 „Про внесення змін до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю”

 

• Найменування виконавця заходів з відстеження

Державна служба експортного контролю України

 

• Цілі прийняття акта:

Дія регуляторного акта направлена на досягнення таких цілей:

1) спрощення процедури проведення попередньої експертизи товарів, що підлягають державному експортному контролю (далі – попередня експертиза);

2) оптимізація переліку документів та обсягу інформації, що подаються суб’єктами підприємницької діяльності до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи;

3) приведення термінології Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 (далі – Положення) у відповідність з чинним законодавством.

 

• Строк виконання заходів з відстеження

Грудень 2008 року – січень 2009 року

 

• Тип відстеження

Базове відстеження

 

• Методи одержання результатів відстеження

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено  Держекспортконтролем за допомогою відповідних показників результативності, визначених Держекспортконтролем виходячи із зазначених вище цілей прийняття регуляторного акта. При відстеження результативності було враховано позиції щодо його положень, висловлені суб’єктами підприємницької діяльності, які безпосередньо керуються вимогами Положення.

Для отримання можливих зауважень і пропозицій від таких суб’єктів та опрацювання отриманої інформації Держекспортконтролем було залучено Громадську раду з питань координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики в галузі експортного контролю, яка діє при Держекспортконтролі.

• Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Базове відстеження результативності регуляторного акта направлено на виявлення можливих негативних наслідків та аналіз імовірності настання передбачених позитивних наслідків дії акта.

В ході відстеження результативності Держекспортконтролем визначалась можливість оптимізації, за допомогою положень регуляторного акта, процесу здійснення попередньої експертизи, що у свою чергу не призведе до погіршення результатів експертизи.

Оскільки регуляторним актом корективи внесені до пункту 13 Положення, яким визначається інформація, що надається суб’єктами підприємницької діяльності до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи, необхідно було встановити чи зміниться необхідний для проведення попередньої експертизи обсяг інформації, що надається суб’єктами, а також, чи виправдають такі зміни очікуване зниження затрат часу на підготовку інформації для попередньої експертизи та її опрацювання.

Для відображення результатів базового відстеження результативності Держекспортконтролем використані відповідні показники результативності.

 

• Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Враховуючи визначені цілі прийняття регуляторного акта та інформацію, яку потрібно отримати у результаті базового відстеження результативності цього акта, доцільно використати наступні показники результативності:

Обсяг інформації – показник, зміни якого показують на отримання Держекспортконтролем від суб’єктів підприємницької діяльності недостатнього для здійснення попередньої експертизи обсягу інформації, або отримання надлишкової (дублюючої у різних документах) інформації.

Затрати часу – час, що витрачатиметься суб’єктами підприємницької діяльності на підготовку необхідної інформації для попередньої експертизи та співробітниками Держекспортконтролю на її опрацювання.

 

• Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результат реалізації регуляторного акта, можна оцінити за допомогою визначених показників результативності наступним чином:

Стосовно обсягу інформації

Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1028, для проведення попередньої експертизи, суб’єкти підприємницької діяльності повинні надавати до Держекспортконтролю довідку щодо попередньої ідентифікації товарів замість технічної довідки і довідки щодо ідентифікації товарів, які за своїм змістом частково дублюють одна одну.

При заповненні суб’єктами підприємницької діяльності довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, передбаченої регуляторним актом, буде виключено наведення суб’єктами однієї і тієї ж самої інформації у різних довідках.

Результат зміни переліку документів:

- загальна кількість документів, що надаються суб’єктами підприємницької діяльності до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи зменшилась на 12,5%;

кількість документів технічного характеру (із загальної кількості документів) зменшилась на 33,3%.

Отже, кількості документів, представлених суб’єктами для попередньої експертизи зменшиться, але це не вплине на обсяг інформації зазначеної в цих документах, необхідної для проведення попередньої експертизи.

Стосовно затрат часу

Враховуючи зменшення кількості документів, що надаються суб’єктами підприємницької діяльності до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи, затрати часу суб’єктів на підготовку цих документів та співробітників Держекспортконтролю на їх опрацювання також будуть зменшені.

З метою приведення термінології Положення у відповідність з чинним законодавством:

- регуляторним актом уточнені визначення „товари, що підлягають контролю” та „об’єкти експертизи” відповідно до Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”;

- назва довідки щодо ступеня секретності товару, наданого на попередню експертизу (форма якої затверджується Держекспортконтролем) приведена у відповідність з положеннями Закону України „Про державну таємницю” – „довідка щодо належності (неналежності) товарів (груп товарів), які надано для попередньої експертизи, до матеріальних носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації (ступеня секретності таких товарів)”.

Інформація, отримана від суб’єктів підприємницької діяльності щодо положень регуляторного акта, свідчить про доцільність внесених постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1028 змін до Положення.

Листи отримано від Державного підприємства „Науково-виробничий комплекс газотурбобудування „Зоря – Машпроект”, відкритого акціонерного товариства „Мотор Січ”, Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення „Укрспецекспорт” та Державного підприємства „Науково-технічний центр експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів”.

Фахівцями підприємств положення регуляторного акта оцінюються як такі, що будуть позитивно впливати на підготовку суб’єктами підприємницької діяльності матеріалів для проведення експертизи товарів в галузі державного експортного контролю. Інші пропозиції, висловлені суб’єктами до нормативно-правових актів в галузі державного експортного контролю, опрацьовуються Держекспортконтролем і будуть враховані при підготовці відповідних проектів актів.

Таким чином, змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1028 до Положення, досягнуто визначених цілей державного регулювання, а саме:

1) уточнено термінологію Положення у відповідності з нормами чинного законодавства;

2) оптимізовано обсяг інформації, що надається суб’єктами підприємницької діяльності до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи – зменшено кількість довідок та виключено дублювання інформації у довідках;

3) зменшені затрати час на підготовку інформації для попередньої експертизи та її опрацювання.

  

 

Голова Держекспортконтролю                         Ю.А. Петроченко

 

___  ____________ 2009 р.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки