Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку

Звіт

про базове відстеження результативності

наказу Державної служби експортного контролю України від 13.08.2008 № 68 „Про внесення змін до Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, затвердженої наказом Державної служби експортного контролю України від 15.03.2006 № 82”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.09.2008 за № 829/15520

 

 

Найменування виконавця заходів з відстеження

Державна служба експортного контролю України

 

Цілі прийняття акта:

Регуляторний акт видано Держекспортконтролем з метою упорядкування процедури здійснення контролю за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю в частині подання уповноваженими юридичними особами до Держекспортконтролю періодичних звітів про здійснені експертизи.

Положенням регуляторного акта передбачено спрощення процедури звітування уповноваженими юридичними особами за здійснені ними експертизи, а також попередження можливих порушень юридичними особами термінів подання до Держекспортконтролю періодичних звітів та забезпечення якісного контролю за використанням юридичними особами наявних у них повноважень.

 

Строк виконання заходів з відстеження

Враховуючи, що зміни, внесені до Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю стосуються лише процедури звітування юридичними особами, результативність регуляторного акта можливо визначити при практичному виконанні його вимог.

Враховуючи зазначене, заходи з відстеження результативності регуляторного акта здійснювалися Держекспортконтролем тривалий час (травень – жовтень 2008 року).

 

Тип відстеження

Базове відстеження.

 

Методи одержання результатів відстеження

Визначення результативності положень регуляторного акта здійснювалось Держекспортконтролем шляхом оцінки визначених показників результативності при практичному виконанні уповноваженими юридичними особами вимог акта.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Базове відстеження результативності акта направлено на виявлення можливих негативних наслідків та аналіз імовірності настання передбачених позитивних наслідків дії акта.

Введенням в дію регуляторного акта передбачено серед передумов припинення дії або скасування Свідоцтва про отримання повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, які мають відповідні юридичні особи, виключення передумови щодо неподання або несвоєчасного подання до Держекспортконтролю щоквартальних звітів про загальну кількість здійснених експертиз та про претензії замовників експертиз, що пред'являлися юридичній особі за звітний період. Це, по-перше, врегулює строки звітування юридичними особами, виключить можливість помилкового розуміння юридичними особами вимог щодо періодичності подання звітів і, по-друге, зменшить обсяг документообігу у процесі звітування, у  результаті чого зменшиться час, який у процесі звітування витрачатимуть уповноважені юридичні особи та співробітники Держекспортконтролю при перевірці отриманих звітів.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності,  на досягнення яких направлена дія акта, є:

1. Рівень документозавантаження – показник, який показує витрати часу у процесі періодичного звітування юридичних осіб (при підготовці і поданні звітної інформації) і співробітників Держекспортконтролю (у процесі перевірки звітної інформації).

2. Ефективність контролю за проведенням недержавної експертизи – показник, що показує рівень ефективності контролю за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи, тобто отримання Держекспортконтролем від уповноважених юридичних осіб достатнього обсягу інформації для здійснення якісного контролю.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результат дотримання уповноваженими юридичними особами вимог наказу Держекспортконтролю від 13.08.2008 № 68 (за визначеними показниками результативності):

1. Рівень документозавантаження – знизиться на 80% за рахунок зменшення обсягу періодичного звітування у 5 разів. Уповноважена юридична особа повинна подавати до Держекспортконтролю лише річний звіт про використання нею повноважень замість чотирьох щоквартальних і щорічного звіту. Як наслідок зазначеного, час, який витрачатимуть уповноважені юридичні особи при підготовці звітів і співробітники Держекспортконтролю при їх перевірці буде меншим.

2. Ефективність контролю за проведенням недержавної експертизи – має підвищитися, як результат зниження документозавантаження співробітників Держекспортконтролю при перевірці поданих юридичними особами звітів (у результаті зменшення кількості звітів з’являється більше часу на більш ретельне опрацювання кожного з них). Щорічні звіти відображатимуть весь обсяг проведеної роботи відповідними уповноваженими юридичними особами.

              Протягом року контроль за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи – вибірковий. Вибіркові перевірки здійснюватимуться Держекспортконтролем шляхом отримання від уповноважених юридичних осіб засвідчених копій наданих ними висновків з проведення експертизи, а також, у разі необхідності, технічної та іншої документації, що використовувалась такими особами під час здійснення експертизи (наказ Держекспортконтролю від 04.04.2008 № 35 „Про затвердження Змін до Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, затвердженої наказом Державної служби експортного контролю України від 15.03.2006 № 82 (із змінами)”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.04.2008 за № 348/15039).

 

Таким чином, дією регуляторного акта досягатиметься такий контроль за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, при якому процедура подання і перевірки звітів спрощується, але дає змогу отримувати Держекспортконтролем повну інформацію про діяльність уповноважених юридичних осіб протягом року. Також регуляторним актом врегульовані строки звітування, приведено положення Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, яким визначені передумови припинення дії або скасування Свідоцтва про отримання юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи у відповідність до вимог наказу Держекспортконтролю від 04.04.2008 № 35.

 

 

 

 Голова Держекспортконтролю                                                   Ю.А. Петроченко

 

___  ____________ 2008 р.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки