Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Документи у галузі експортного контролю »  Загальна інформація версія для друку

Порядок отримання суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів дозволу (висновку) на експорт/імпорт,  тимчасове вивезення/ тимчасове ввезення товарів

Для отримання дозволу (висновку) на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю,  суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів має звернутися з письмовою заявою до Держекспортконтролю України разом з якою подати оригінали документів про гарантію та інші необхідні для проведення основної експертизи документи.

Перелік таких документів залежно від категорії товару визначений у:

-  Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807;

-  Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004  № 86.

Строк  розгляду  заяв  та  прийняття  рішення  про видачу або відмову  у  видачі дозволів або висновків у разі, якщо не потрібне  додаткове   міжвідомче   узгодження,  встановлюється  залежно  від  категорії товарів, але не може перевищувати з дня надходження всіх  необхідних  документів: 

 45 днів - щодо  експорту  (реекспорту)  товарів  військового  призначення; 

 30 днів - щодо  експорту  (реекспорту)  товарів  подвійного використання  та  тимчасового   вивезення   (ввезення)   будь-яких  товарів; 

 15 днів - щодо  імпорту  та  транзиту  товарів, а також тимчасового вивезення  або ввезення товарів для демонстрування на  виставках, ярмарках, з метою реклами, проведення випробувань та з  іншою подібною  метою,  якщо  це  не  передбачає  передачу  права власності на товар. 

У   разі   виникнення   потреби   у  проведенні  міжвідомчого  узгодження  загальний строк розгляду заяв та прийняття рішення про  видачу  або  відмову  у  видачі  дозволів  або  висновків  не може  перевищувати 90 днів з дня надходження всіх необхідних документів. 

До строку розгляду заяв та прийняття відповідних рішень не  зараховується  час, необхідний для надходження від суб'єктів всіх необхідних документів.

У разі якщо всі необхідні документи не надійшли протягом двох  місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає. (витяг із статті 15 Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” від 20.02.2003 р. № 549-ІV).

Форми заяв про отримання дозволу (висновку) та порядок їх заповнення  наведені в Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем України, затвердженої Наказом Державної служби експортного контролю України від 09.01.2004 № 5, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2004  за № 90/8689.

Вищезазначені постанови Кабінету Міністрів України та Наказ Державної служби експортного контролю України від 09.01.2004 № 5 розміщені на Web-сайті Держекспортконтролю України (електронна адреса: www.dsecu.gov.ua).

Примітка. Обов'язковою умовою проведення основної експертизи  є наявність  у  cуб'єкта посвідчення про його реєстрацію як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та відповідного роз'яснення Держекспортконтролю України  про  особливості здійснення  таких передач заявлених товарів.


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 15.10.2020 № 10)
Про запровадження тестової версії нового веб-сайту Держекспортконтролю
Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).