Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Документи у галузі експортного контролю »  Загальна інформація версія для друку

Порядок реєстрації в Держекспортконтролі України суб'єктів господарювання України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів

Суб'єкти господарювання України, які мають намір здійснювати  міжнародні  передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, попередньо реєструються як суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю. (Витяг із статті 12 Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використаннявід 20.02.2003 р. № 549-ІV).

Реєстрація суб'єктів господарювання України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів здійснюється Держекспортконтролем України за результатами попередньої експертизи цих товарів.

Для проведення  попередньої  експертизи  товарів,  міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, суб'єкти подають до Держекспортконтролю України  відомості  та  документи,  перелік яких визначений у пункті 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997  № 767.

Порядок реєстрації в Держекспортконтролі України суб’єктів господарювання України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів визначений в Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі України суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів (далі – Інструкція), затвердженої Наказом Державної служби експортного контролю України від 27.04.2009 № 31, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 637/16653.

Форми вказаних документів та рекомендації щодо їх заповнення наведені у вищезазначеній Інструкції та розміщені на Web-сайті Держекспортконтролю України (електронна адреса: www.dsecu.gov.ua).

Держекспортконтроль України має право на одержання  від  суб'єктів додаткової інформації,  технічних довідок чи інших документів, які містять роз'яснення   щодо поданих суб'єктами відомостей і є необхідними для прийняття обґрунтованого рішення.

У разі коли додаткова інформація від суб'єкта не надійшла до Держекспортконтролю України протягом двох  місяців, заява  вважається відхиленою і розгляду не підлягає.

Тривалість попередньої  експертизи  не  повинна перевищувати 30 днів з дати подання усіх необхідних документів до Держекспортконтролю України, а в разі виникнення потреби у додатковому міжвідомчому  узгодженні - після завершення такого узгодження. До строку розгляду звернення не  зараховується час, необхідний для одержання від суб'єкта додаткової інформації


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 15.10.2020 № 10)
Про запровадження тестової версії нового веб-сайту Держекспортконтролю
Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).