Головна сторінкаПошук

розширений пошукПро ДСЕКУ »  Звіти про діяльність версія для друку
Звіт про результати діяльності Державної служби експортного контролю України за 2018 року

Звіт про результати діяльності Державної служби експортного контролю України за 2018 року

 

Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.

Діяльність Держекспортконтролю спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі.

Основними пріоритетами діяльності Державної служби експортного контролю України, затвердженими Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, є:

- забезпечення виконання міжнародних зобов’язань в сфері нерозповсюдження та експортного контролю з метою сприяння розвитку експорту озброєнь і військової техніки та створення умов доступу України до міжнародного ринку сучасних озброєнь;

- лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські дерегуляційні механізми.

Протягом звітного періоду на виконання основних пріоритетів та визначених чинним законодавством завдань Державною службою експортного контролю України не допущено жодного порушення Україною своїх зобов’язань як учасника міжнародних режимів експортного контролю, забезпечено державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, вжито ефективних заходів з метою забезпечення захисту національних інтересів України, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також недопущення використання товарів у терористичних та інших протиправних цілях.

Показники надання адміністративних послуг протягом 2018 року у сфері експортного контролю є наступними:

 

 

Назва документа

Кількість отриманих заяв

Кількість виданих документів

Кількість відмов у видачі доку-ментів

Кількість звернень суб'єктів щодо зняття з розгляду заяв

Дозвіл на здійснення:

експорту товарів

імпорту товарів

 

1193

597

 

1111

571

 

81

19

 

21

9

Висновок: щодо тимчасового вивезення товарів

щодо тимчасового ввезення товарів

транзиту товарів територією України

 

219

 

326

 

15

 

236

 

348

 

13

 

3

 

3

 

-

 

6

 

9

 

1

Висновок на право проведення переговорів

32

16

10

-

Міжнародний імпортний сертифікат

206

211

2

3

Свідоцтво про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю

38

29

-

-

Свідоцтво про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю

17

16

-

-

Визначення можливості внесення до КМУ пропозицій щодо надання суб'єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту ТВП та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

5

1

-

-

Документальне підтвердження надання КМУ суб'єкту ЗЕД повноважень на право здійснення експорту, імпорту ТВП та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

17

18

-

-

 

 

Щодо виконання основних пріоритетів та завдань Державної служби експортного контролю України в 2018 році.

Згідно з визначеними пріоритетами Держекспортконтролем протягом 2018 року було спрямовано зусилля насамперед на вирішення наступних завдань:

1.         Наближення процедур експортного контролю до стандартів Європейського Союзу шляхом впровадження в національне законодавство Єдиного списку товарів подвійного використання, а також розробки змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» згідно з окремими європейськими практиками.

На виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в національне законодавство протягом 2018 року за підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України впроваджено Єдиний список товарів подвійного використання, який відповідає Європейському єдиному списку таких товарів.

Зазначений список товарів розроблений у взаємодії з державними науковими закладами, підприємствами, а саме: Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.Янгеля» (Дніпро), Інститутом ядерних досліджень НАН України, Науково-технічним центром експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів (Київ), Казенним підприємством спеціального приладобудування «Арсенал» (Київ).

11.01.2018 Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1 «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», якою затвердив Єдиний список товарів подвійного використання.

Імплементація більшістю країн світу європейської практики об’єднання контрольних списків режимів дозволяє уніфікувати предмет контролю та застосовувати єдиний підхід до їх міжнародних передач, що спрощуватиме діалог вітчизняних підприємств з іноземними контрагентами.

Список враховує актуальні зміни, прийняті Пленарними засіданнями міжнародних режимів експортного контролю, які істотно полегшують розуміння термінології в ракетно-космічній, ядерній, хімічній та інших галузях, містять нові позиції, що обумовлені останніми тенденціями розвитку технологій та програмного забезпечення.

Зазначені зміни не суперечать інтересам українських підприємств атомної енергетики, ракетно-космічного будування, гірничо-збагачувального комплексу тощо, дозволяють їм здійснювати імпорт необхідного обладнання, матеріалів, програмного забезпечення та технологій. Для вітчизняного бізнесу Єдиний список полегшує процедуру проведення ідентифікації товарів.

Окремі застарілі позиції товарів на законних підставах виведено з під контролю, зокрема щодо систем для обробки рідкого металевого урану, аміачних синтезуючих конверторів або аміачних синтезуючих секцій, електронно-оптичних камер із щілинною розгорткою та інших. Це дає змогу спростити процедуру міжнародних передач такого обладнання для українських підприємств.

Нова редакція контенту товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, замінила більшість назв хімічних елементів на сучасні українські терміни, уточнила окремі номери CAS, що сприятиме ідентифікації контрольованих хімікатів, доповнила позиції хімічних виробничих об’єктів та обладнання ремонтним обладнанням, призначеним продовжити строк експлуатації контрольованого хімічного обладнання.

Протягом 2018 року розроблено та у січні 2019 року надіслано до Мінекономрозвитку проект змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».

Під час формулювання окремих норм вказаного законопроекту використано європейські практики, проаналізовано прецеденти, які ускладнюють заявникам здійснення зовнішньоекономічної діяльності, та за результатами запропоновано переглянути окремі процедури надання адміністративних послуг.

Зокрема пропонується:

-           запровадити можливість подання заяви на отримання адміністративних послуг в електронній формі;

-           відійти від практики обов’язкової реєстрації суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів по конкретних товарах та країнах, збільшити строк дії посвідчення про реєстрацію до п’яти років;

-           впровадити в законодавство новий вид дозволу – загальний відкритий дозвіл (документ, аналогічний Генеральному дозволу Європейського Союзу), приєднання до якого забезпечить конкурентну спроможність вітчизняних суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів шляхом істотного підвищення оперативності під час реалізації виставкових/демонстраційних заходів, міжнародних проектів, кооперації тощо;

-           визначити, що контроль не поширюється на тимчасове вивезення засобів індивідуального захисту;

-           впровадити Єдиний державний реєстр товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, та виробників товарів військового призначення, що сприятиме значному спрощенню процесу проведення суб’єктами господарювання ідентифікації товарів, виключить ризик подвійної ідентифікації одного і того ж товару, спростить субʼєктам господарювання, які є виробниками товарів військового призначення, процедуру експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва;

-           збільшити строк дії разового дозволу та висновку до двох років;

-           зменшити строки розгляду Держекспортконтролем заяв щодо отримання дозволів, висновків та документів про державні гарантії;

-           привести у відповідність до міжнародних практик механізм державного експортного контролю за кінцевим використанням послуг з транспортного (насамперед авіаційного) експедирування вантажів;

-           запровадити спрощену процедуру імпорту чи тимчасового ввезення товарів для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, у сучасному озброєнні та військовій техніці в умовах проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, в особливий період, а також для забезпечення обороноздатності країни у мирний час.

 

2.         Створення електронної системи у сфері експортного контролю з метою підвищення прозорості та оперативності надання адміністративних послуг.

З метою полегшення взаємодії системи державного експортного контролю із бізнесом на основі сучасних інформаційних технологій протягом 2018 р. в рамках програми співробітництва України з США (Програма з експортного контролю та безпеки кордонів – EXBS) продовжувалась робота над створенням електронної системи у сфері державного експортного контролю.

Перевагами зазначеної системи насамперед є:

забезпечення оперативного обміну даними між органами виконавчої влади у процесі прийняття рішень щодо можливості надання дозвільних документів та суб’єктами господарювання, що отримують адміністративні послуги в цій сфері;

легкий та зрозумілий доступ суб’єктів господарювання до системи з метою подання електронної заяви, запиту або вивчення інформаційних матеріалів у сфері експортного контролю;

прискорення здійснення процедур за рахунок їх повної автоматизації;

зниження витрат на забезпечення процесів (економія бюджетних коштів);

встановлення електронного оперативного зв’язку з митними органами;

автоматизація механізму контролю звітування із впровадженням модулів нагадування про строки надання звітності для підприємств;

створення та підтримання бази даних учасників міжнародних передач, результатів ідентифікації товарів, архіву дозвільних документів тощо.

У жовтні 2018 р. Держекспортконтролем отримано вказаний програмний продукт, а для представників державних органів України, що входять до національної системи експортного контролю, та низки суб’єктів господарювання проведено відповідні навчання.

Електронне ліцензування є однією із вирішальних складових забезпечення прозорості діяльності системи експортного контролю України.

Іншою важливою складовою підвищення прозорості та оперативності діяльності системи експортного контролю України, підвищення якості надання адміністративних послуг має стати запуск оновленого веб-сайту Держекспортконтролю.

Розробка оновленого сайту здійснюється в рамках Меморандуму про співробітництво із Шведським агентством радіаційної безпеки за фінансової підтримки шведської сторони. В 2018 році Держекспортконтролем отримано тестову версію нового веб-сайту.

Запуск оновленого веб-сайту надасть Держекспортконтролю  можливість на сучасній платформі програмного забезпечення створити інформацій ресурс, який буде сприяти покращенню інформування громадськості про діяльність Держекспортконтролю, впровадженню електронного урядування в Україні. На веб-сайті передбачається створення нових модулів-сервісів, які дозволять забезпечити:

спілкування з Держекспортконтролем (у режимі форуму);

пошук товарів за контрольними списками (національними та міжнародними);

визначення особливостей переміщення товарів подвійного використання;

дистанційне навчання;

допомогу у заповненні основних форм, що подаються для отримання дозвільних документів;

особистий кабінет користувача;

інформаційні розсилки;

звернення громадян, у т.ч. анонімні, в рамках боротьби з корупцією;

мобільну версію сайту та ін.

Крім того, новий веб-сайт буде адаптований до потреб користувачів з вадами зору та слуху.

 

3.         Участь у міжнародних заходах з питань експортного контролю, а також нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки.

У напрямку забезпечення виконання міжнародних зобов’язань в сфері нерозповсюдження та експортного контролю та відстоювання національних інтересів вжито наступних заходів.

Працівниками Держекспортконтролю протягом 2018 року підготовлено низку позиційних матеріалів, які розміщено в інформаційних системах режимів, організовано відрядження чи взято участь у роботі урядових делегацій, підготовлено матеріали для своєчасного оновлення списків товарів тощо.

Така робота Держекспортконтролем проводилася в рамках міжнародних режимів експортного контролю «Вассенаарська домовленість» (ВД), «Режим контролю за ракетними технологіями» (РКРТ), «Група ядерних постачальників» (ГЯП) та «Австралійська група» (АГ), зокрема:

1) Режим контролю за ракетними технологіями:

засідання Групи технічних експертів РКРТ (підготовка позиційних документів; березень 2018, Ісландія);

міжсесійне засідання Групи з питань інформаційного обміну (ГІО) РКРТ (жовтень 2018, Республіка Австрія);

міжсесійне засідання Групи технічних експертів РКРТ (листопад 2018, Швейцарська Конфедерація);

2) Група ядерних постачальників:

засідання Групи технічних експертів і  Консультативної групи (підготовка позиційних документів; квітень 2018 р., Республіка Австрія);

засідання Консультативної групи, Пленарне засідання (червень 2018 р., Латвійська Республіка);

засідання Групи технічних експертів і  Консультативної групи (підготовка позиційних документів; листопад 2018 р., Республіка Австрія);

3) Австралійська група:

міжсесійне засідання (березень 2018 р., Велика Британія);

пленарне засідання (підготовка позиційних документів; червень 2018 р., Французька Республіка);

4) Вассенаарська домовленість:

засідання Експертної групи (квітень 2018 р., Республіка Австрія);

засідання Робочої групи з загальних (політичних) питань (підготовка позиційних документів; квітень 2018 р., Республіка Австрія);

засідання Технічної робочої групи (підготовка позиційних документів; червень 2018 р., Республіка Австрія);

засідання Експертної групи (підготовка позиційних документів; вересень – жовтень 2018 р., Республіка Австрія);

засідання Робочої групи з загальних (політичних) питань (підготовка позиційних документів; жовтень 2018 р., Республіка Австрія);

пленарне засідання (підготовка позиційних документів; грудень 2018 р., Республіка Австрія).

На виконання міжнародних зобов’язань України, обумовлених членством в ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ, участю у міжнародних режимах експортного контролю «Вассенаарська домовленість» і «Комітет Цангера» (КЦ), приєднанням до Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення (КХЗ), а також Конвенції про заборону бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (КБТЗ), підготовлено та передано у встановленому порядку звіти про:

експорт та імпорт окремих категорій звичайних озброєнь, стрілецької зброї та легких озброєнь;

надані дозволи та здійснені передачі до держав-неучасниць ВД товарів, внесених до «Чутливого» та «Дуже чутливого» списків товарів і технологій подвійного використання режиму;

відмови у наданні дозволів на передачу товарів, зазначених у Списку товарів і технологій подвійного використання ВД, до держав-неучасниць режиму;

відмови у наданні дозволів на експорт "чутливих" та "дуже чутливих" товарів подвійного використання до держав-неучасниць ВД;

надані дозволи на здійснення по суті ідентичних передач "чутливих" та "дуже чутливих" товарів подвійного використання до держав-неучасниць, відносно яких у попередній трирічний період було відмовлено іншою державою-учасницею;

експорт узгодженого обладнання та неядерного матеріалу, наведеного у Додатку II до Додаткового протоколу до Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ);

надані дозволи на експорт вихідного або спеціального матеріалу, що розщеплюється, та обладнання, зазначеного у Тригерному списку КЦ, до держав, які не володіють ядерною зброєю і не є членами ДНЯЗ;

імпорт та експорт хімікатів, які підлягають звітності за КХЗ.

В рамках співробітництва України з Програмою експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) проведено низку консультацій з правових питань з метою удосконалення законодавства у сфері державного експортного контролю; навчальних заходів для представників державних органів з питань нерозповсюдження, контролю за міжнародними передачами стратегічних товарів і технологій, правозастосування, взаємодії з промисловістю тощо.

 Також проведено навчання для суб’єктів господарювання та представників державних органів щодо користування Єдиним списком товарів подвійного використання та застосування правил ліцензування США.

В рамках Програм ЄС зі співробітництва у сфері експортного контролю за товарами подвійного використання та військового призначення з країнами, що не є членами ЄС, проведено низку навчальних заходів з питань застосування Єдиного списку товарів подвійного використання, інституційної пам’яті та підготовки викладачів у сфері експортного контролю, Договору про торгівлю озброєннями, контролю за брокерською діяльністю, баз даних електронного ліцензування, звітування, аудиту СВФЕК, проведення розслідувань і притягнення до відповідальності за правопорушення. Крім того, здійснено візит до Федерального бюро з економічних питань та експортного контролю ФРН (BAFA) з метою ознайомлення з німецькою системою контролю за експортом звичайних озброєнь.

 

 

4.         Підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії під час опрацювання заяв щодо здійснення міжнародних передач товарів.

Завдяки оптимізації внутрішніх процедур середній строк розгляду звернень заявників в 2018 році скоротився на 9,2 % у порівнянні з 2017 роком.

Крім того, проведена в IV кварталі 2018 року робота щодо оптимізації процедур міжвідомчого узгодження заяв на надання дозвільних документів дозволила додатково скоротити середній  строк розгляду звернень заявників на 10 % у порівнянні з І – ІІІ кварталами 2018 року.

З метою подальшого підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії Держекспортконтролем у січні 2019 року розроблено та надіслано причетним державним органам для погодження оновлений Перелік груп товарів та Порядок розгляду заяв суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів, іноземних суб’єктів господарювання та іншої діяльності, який заплановано затвердити рішенням Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (на заміну діючих переліків, що затверджені протоколом Комісії від 09.11.2017 № 70).

Варто зазначити, що вказані вище заходи є логічним продовженням процесу лібералізації умов ведення бізнесу протягом останніх двох років, за результатами якого до початку звітного періоду вже було досягнуто відчутного певного скорочення середнього строку розгляду звернень заявників (за окремими категоріями від 30 до 50 відсотків). При цьому пріоритетну увагу приділено забезпеченню потреб Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України. Середній термін опрацювання заяв цих державних органів – 7 днів. Більше половини з них опрацьовано в терміни від 1 до 4 днів.

 

5.         Внесення змін до чинного законодавства, оптимізація внутрішніх процесів з метою скорочення термінів та оптимізації процедур надання адміністративних послуг в сфері державного експортного контролю.

З метою переходу на роботу з Єдиним списком товарів подвійного використання та подальшого узгодження процедур і правил державного експортного контролю України з відповідними нормами і стандартами ЄС Кабінет Міністрів України прийняв підготовлену Держекспортконтролем постанову від 24.10.2018 № 974 «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання».

Задля системного оновлення роботи державного експортного контролю, удосконалення та адаптації його процедур до законодавчих положень ЄС, забезпечення впровадження електронної системи у сфері державного експортного контролю та приведення норм у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», Держекспортконтролем розроблено вказані у пункті 1 зміни до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».

Наразі законопроект надіслано для погодження до Мінекономрозвитку.

Окрім цього, Держекспортконтролем протягом звітного періоду вжито заходів із аналізу чинного законодавства за іншими напрямами, що є важливими для забезпечення оновлення системи експортного контролю (виявлення невідповідностей, застарілих норм тощо).

На цей час в роботі щодо удосконалення процедур перебувають проекти нормативно-правових актів стосовно:

- контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів;

- оформлення та видачі дозволів і висновків на право здійснення міжнародних передач товарів;

- проведення експертизи в галузі державного експортного контролю;

- отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Починаючи з лютого 2018 р., Держекспортконтролем в рамках оптимізації внутрішніх процедур запроваджено окрему інформаційну систему аналізу звітів суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів. Завдяки цій системі досягнуто якісних змін у забезпеченні надання такими суб’єктами повної та своєчасної звітності щодо фактично здійснених міжнародних передач товарів та використання товарів у заявлених цілях, що є важливим фактором виконання міжнародних зобов’язань у галузі державного експортного контролю та нерозповсюдження.

 

Робота з громадськістю.

Протягом 2018 року проводилася робота з громадськістю, підприємствами та науковими організаціями.

Проведено 4 засідання Громадської ради при Держекспортконтролі.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» Держекспортконтролем задоволено:

33 запити з боку суб’єктів господарювання;

25 звернень громадян;

10 звернень народних депутатів України.

Протягом 2018 року Держекспортконтролем було проведено

26 тематичних «гарячих» телефонних ліній.

Скарг щодо несвоєчасного чи некоректного реагування на запити/звернення до Держекспортконтролю не надходило.

 

Правозастосування і проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю.

Протягом звітного періоду виявлено низку фактів правопорушень, визначених абзацом 2 та 8 статті 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». За результатами їх розслідування винесено 54 постанови про накладання штрафів на суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів на суму 2,6 млн. грн.

 

Фінансування

Відповідно до затверджених граничних обсягів на 2018 рік Держекспортконтролю за програмою 1208010 «Керівництво та управління у сфері експортного контролю» було передбачено кошти у сумі 21068,4 тис. грн., що на 5522,0 тис. грн. більше асигнувань 2017 року.

Фактичні видатки установи за вказаний період становили 21035,6 тис. грн., з них:

1. Оплата праці – 20634,8 тис. грн. (в т.ч. 16963,1 – заробітна плата, 3671,7 тис. грн. – нарахування на оплату праці).

2. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв орендованого приміщення (вул. Кирилівська, 19-21) в межах доведених граничних показників на 2018 рік у сумі 118,3 тис. грн.

3. Придбання предметів та матеріалів, а також видатки на послуги складають 282,4 тис.

Фонд оплати праці працівників Держекспортконтролю у 2018 році у порівняні з 2017 роком збільшився та становив 16963,4 тис. грн (11763,8 тис. грн – у 2017 році).

Таким чином, середня заробітна плата (разом із преміями) працівників Держекспортконтролю, в залежності від стажу державної служби та складності виконуваних функцій, становила:

-           головного спеціаліста – від 8526,0 грн. до 12260,0 грн., що в середньому на 22,2  відсотка більше, ніж в 2017 році;

-           начальника структурного підрозділу – від 13153,0 грн. до 19481,0 грн., що в середньому  на 32,4 відсотка більше, ніж в 2017 році;

-           в.о. голови Держекспортконтролю – 32392,0 грн., що в середньому на 32,5 відсотка більше, ніж в 2017 році.

            Одним із напрямів фінансово-економічної діяльності Держекспортконтролю є справляння плати за надання дозвільних документів у галузі експортного контролю відповідно до статті 30 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». Загальний обсяг надходжень до державного бюджету за отримані адміністративні послуги в сфері державного експортного контролю за 2018 рік становив суму у понад 5 млн. грн.

 

Організаційна інформація

Гранична чисельність Держекспортконтролю – 79 працівників.

Штатну чисельність і структуру  було затверджено в 2016 році. Чисельність фактично працюючих на кінець 2018 року – 69. З них обіймають посади державних службовців категорії А – 1 особа, категорії Б – 17 осіб, категорії В – 51 особа.

Протягом року за результатами конкурсу прийнято на державну службу 5 осіб та одна особа за переведенням з іншого державного органу. Звільнено з роботи за власним бажанням – 6 працівників. Вакантними серед інших протягом 2018 року залишались посади першого заступника голови та заступника голови Держекспортконтролю.

Проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців категорії «Б» та «В» за 2018 рік. За результатами проведеного оцінювання 45 державних службовців отримали оцінку «відмінно» (з них: категорії «Б» - 18 осіб, категорії «В» - 27 осіб), 15 державних службовців отримали оцінку «позитивно» (з них: категорії «Б» - 2 особи, категорії «В» - 13 осіб).

В 2018 році зміни в структуру Держекспортконтролю не вносились.

В структурі Держекспортконтролю 2 департаменти, 1 управління, 2 самостійні відділи та 3 сектори.

За вагомий внесок в розбудову національної системи експортного контролю один працівник Держекспортконтролю в 2018 році отримав державну нагороду – орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

 

 


Інформаційне повідомлення стосовно закінчення строку дії повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
До уваги керівника ТОВ "ДЕП СІТІ"!
Результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності
Результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі (протокол засідання від 08.08.2019 № 5)
Порядок здійснення авіаперевезень товарів військового призначення
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Держекспортконтролем ухвалено зміни до змісту додаткової інформації, яка вноситься до особливих умов дозвільних документів