Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку

Звіт

про базове відстеження результативності

постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1028 „Про внесення змін до Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”

 

 

Найменування виконавця заходів з відстеження

Державна служба експортного контролю України

 

Цілі прийняття акта

Цілі – виконання звернень суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою встановлення норми автоматичного продовження терміну дії повноважень суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, лібералізації умов роботи підприємств-виробників на міжнародному ринку товарів і послуг військового призначення, а також приведення Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, у відповідність до Указу Президента України від 05.03.2007 № 180.

 

Строк виконання заходів з відстеження

Липень 2007 року

 

Тип відстеження

Базове відстеження

 

Методи одержання результатів відстеження

Результати відстеження одержано шляхом аналізу інформації, отриманої при консультаціях з підприємствами та організаціями щодо формування, удосконалення та реалізації державної політики в галузі експортного контролю, які безпосередньо провадять діяльність пов’язану з міжнародними передачами товарів, а саме з Державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення „Укрспецекспорт”, Державною акціонерною холдинговою компанією „Артем”, Державним підприємством „Науково-виробничий комплекс газотурбобудування „Зоря-Машпроект”, Державним підприємством „Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова”, ВАТ „Мотор Січ”, Державним підприємством „Завод 410 цивільної авіації”, Харківським державним авіаційним виробничим підприємством, Державним підприємством „Завод ім. В.О. Малишева”, Державним підприємством „Виробниче об’єднання „Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова”, Державним конструкторським бюро „Південне” ім. М.К. Янгеля, Науково-технічним центром експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів.

Також на етапі розробки проект постанови у встановленому порядку було оприлюднено на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Оскільки базове відстеження результативності регуляторного акта проводилось до дня набрання чинності актом, необхідні дані для проведення такого відстеження було отримано у результаті прогнозування можливості настання негативних та позитивних наслідків дії акта після набрання ним чинності. Прогнозні наслідки дії акта  проаналізовано безпосередньо Держекспортконтролем, а також зазначеними вище підприємствами та організаціями.

Проаналізовано чи призведуть запропоновані зміни до Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю до негативних наслідків:

1)     послаблення функцій держави в галузі експортного контролю;

2)     до будь-яких негативних наслідків діяльності підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (якщо так – до яких конкретно);

3)     додаткових фінансових витрат.

до позитивних наслідків (на досягнення яких спрямована дія акта):

1)     можливість довгострокового планування діяльності суб’єктами міжнародних передач товарів, укладання довгострокових контрактів;

2)     забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних експортерів на світовому ринку торгівлі товарами військового призначення, в тому числі послугами з ремонту, модернізації тощо у порівнянні з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

3)     положення регуляторного акта не суперечать чинному законодавству в галузі державного експортного контролю.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Отримані висновки від зазначених вище підприємств та організацій, у результаті впровадженого методу проведення відстеження, проаналізовано. Для більш наглядного відображення результатів відстеження застосовано відповідні бали („-1”, „-0,5” та „1”), якими продемонстровано чи призведуть запропоновані у проекті регуляторного акта зміни до зазначених у попередньому пункті негативних наслідків дії акта (відображено негативним балом „-1”) та до позитивних наслідків (відображено позитивним балом „1”). У разі неможливості прогнозування відповідних наслідків дії акта до набрання ним чинності, результат відображено як „-0,5”.

Загальний прогнозний результат дії регуляторного акта (негативний або позитивний) відображено узагальненим балом (негативним або позитивним відповідно), який залежно від кількості показників на яких ґрунтується прогноз, може становити від „-3” до „3”.

           

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

№ з/п

Можливі негативні показники результативності

Бали

Негативні наслідки дії акта

1.

Послаблення функцій держави в галузі експортного контролю

-

2.

Будь-які негативні наслідки діяльності підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

-

3.

Додаткові фінансові витрати

-

Позитивні наслідки дії акта

1.

Можливість довгострокового планування діяльності суб’єктами міжнародних передач товарів, укладання довгострокових контрактів

1

2.

Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних експортерів на світовому ринку торгівлі товарами військового призначення, в тому числі послугами з ремонту, модернізації тощо у порівнянні з іноземними суб’єктами господарської діяльності

1

3.

Положення регуляторного акта не суперечать чинному законодавству в галузі державного експортного контролю

1

Узагальнений бал

3

 

Виходячи з аналізу результатів відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що дія регуляторного акта призведе до покращення умов діяльності вітчизняних спецекспортерів на світовому ринку товарів військового призначення.

Узагальнений бал проведеного аналізу – „3”, це свідчить про те, що запропоновані зміни до Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю призведуть до позитивних наслідків, а отже регуляторний вплив акта є позитивним.

З метою оцінки ступеню досягнення регуляторним актом визначених цілей у результаті набрання ним чинності Держекспортконтролем буде проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта. Орієнтовний строк проведення заходів із повторного відстеження – серпень-вересень 2008 року. Визначення ступеню досягнення регуляторним актом поставлених цілей буде проведено шляхом порівняння показників результативності отриманих під час базового відстеження та даних, отриманих під час повторного відстеження.

 

 

 

 

Голова Служби                                                                      Ю.А. Петроченко

 

25   вересня   2007 року

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки